Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. admin

  admin http://www.klc.vn Thành viên BQT

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Tôi đã tiến hành việc chào bán phần vốn của mình cho các thành viên trong công ty TNHH Hoa Cương. Tuy nhiên đến nay đã hai tháng trôi qua mà không có thành viên nào hỏi mua. Xin hỏi luật sư, bây giờ tôi có thể chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người không phải là thành viên công ty được hay không?
   
 2. Hà Huy Phong

  Hà Huy Phong Guest Thành viên BQT

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Theo quy định tại Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014 về chuyển nhượng phần vốn góp thì


  1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:


  a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;


  b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

  Như vậy, thời hạn mà bạn chào bán cho thành viên còn lại đã quá 30 ngày mà không có phản hồi, nên bạn có thể bán cho bất kỳ người ngoài nào.
   
Đang tải...