Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. Nhung

  Nhung Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Anh Nam là cổ đông của công ty (sở hữu 2% tổng số cổ phần phổ thông) CP Hà Giang từ tháng 1/2015. Nay anh thấy Tổng giám đốc công ty vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ được quy định trong điều lệ của công ty. Xin hỏi anh có được quyền khởi kiện trách nhiệm dân sự với Tổng giám đốc công ty hay không.
   
  Tags:
 2. Vũ Tuấn

  Vũ Tuấn Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Chúng tôi hiểu rằng, anh Nam sở hữu 2% tổng số cổ phần phổ thông Công ty cổ phần Hà Giang từ tháng 1/2015. Đến tháng 11/2015 anh thấy Tổng giám đốc công ty vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ được quy định trong điều lệ của công ty. Bạn muốn hỏi anh Nam có quyền khởi kiện trách nhiệm dân sự với Tổng giám đốc công ty không?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2014, “Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc”.

  Anh Nam sở hữu 2% tổng số cổ phần phổ thông từ tháng 1/2015. Đến tháng 11/2015, thời gian anh Nam sở hữu số cổ phần này là 10 tháng. Do đó, anh Nam có quyền khởi kiện trách nhiệm dân sự với Tổng Giám đốc công ty.
   
Đang tải...