Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. Nhung

  Nhung Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Anh Tiến là cổ đông của công ty (sở hữu sổ cổ phần tương đương 1.5% vốn điều lệ của công ty) CP Hà Giang từ đầu năm 2014. Nay anh thấy Tổng giám đốc công ty vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ được quy định trong điều lệ của công ty. Xin hỏi anh có được quyền khởi kiện trách nhiệm dân sự với Tổng giám đốc công ty hay không
   
  Tags:
 2. Vũ Tuấn

  Vũ Tuấn Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Chúng tôi hiểu rằng, anh Tiến sở hữu 1,5 % vốn điều lệ Công ty cổ phần Hà Giang từ đầu năm 2014. Đến tháng 11/2015 anh thấy Tổng giám đốc công ty vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ được quy định trong điều lệ của công ty. Bạn muốn hỏi anh Tiến có quyền khởi kiện trách nhiệm dân sự với Tổng giám đốc công ty không?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2014, “Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc”.

  Vốn điều lệ Công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Các loại cổ phần gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Như vậy, tổng số cổ phần phổ thông của công ty có thể không tương đương với vốn điều lệ của công ty.

  Anh Tiến sở hữu 1,5% tổng số vốn điều lệ công ty từ đầu 2014. Anh Tiến chỉ có quyền khởi kiện trách nhiệm dân sự với Tổng Giám đốc công ty nếu số cổ phần anh Tiến sở hữu ít nhất là 1% tổng số cổ phần phổ thồn công ty Hà Giang.
   
Đang tải...