Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. Nhung

  Nhung Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Anh Dũng là cổ đông của công ty (sở hữu 2% tổng số cổ phần phổ thông) CP Hà Giang từ đầu năm 2014. Nay anh thấy Tổng giám đốc công ty vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ được quy định trong điều lệ, nên anh đã nhân danh công ty tiến hành khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Tổng giám đốc công ty. Xin hỏi, anh Huy có quyền được nhân danh công ty để khởi kiện trong trường hợp này hay không.
   
  Tags:
 2. Vũ Tuấn

  Vũ Tuấn Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Chúng tôi hiểu rằng, Anh Dũng là cổ đông của công ty (sở hữu 2% tổng số cổ phần phổ thông) CP Hà Giang từ đầu năm 2014. Bạn muốn hỏi anh Dũng có quyền nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Tổng giám đốc không. Chúng tôi xin tư vấn như sau:

  Khoản 1 Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc”.

  Như vậy, khi nhận thấy Tổng giám đốc vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ trong Điều lệ, anh Dũng có quyền nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Tổng giám đốc.
   
Đang tải...