Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. Nhung

  Nhung Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Ông Kiên có hộ khẩu thường trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Năm nay, con ông Kiên 21 tuổi nhưng vẫn do ông nuôi dưỡng vì con ông đang học đại học ở Hà Nội, không có thu nhập. Ông Kiên có thể kê khai cho con ông làm người phụ thuộc của ông để được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân hay không?
   
  Tags:
 2. Vũ Tuấn

  Vũ Tuấn Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc
  Theo nội dung bạn cung cấp, chúng tôi hiểu ông Kiên có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh có con 21 tuổi đang học đại học, không có thu nhập nên vẫn do ông nuôi dưỡng. Bạn không rõ ông Kiên có thể kê khai cho con ông làm người phụ thuộc của ông để được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân hay không. Chúng tôi xin được tư vấn như sau:

  Theo khoản 1 Điều 19 Luật Luật Thuế Thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014 thì “1 . Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú....”. Như vậy, việc giảm trừ gia cảnh chỉ áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công và chỉ áp dụng cho đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

  Theo điểm b khoản 2 Điều 2 Luật Thuế Thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014 thì “2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:...b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn”. Quy định này có nghĩa là nếu cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam thì được coi là cá nhân cư trú. Ông Kiên có hộ khẩu thường trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Việt Nam nên ông được coi là cá nhân cư trú.

  Theo khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 19 Luật Thuế Thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014 thì “2. Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.


  3. Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:...b) Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng”.

  Quy định này cho thấy, cá nhân đang học đại học, không có thu nhập mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng thì được coi là người phụ thuộc và được tính giảm trừ gia cảnh một lần vào một đối tượng nộp thuế.


  Theo đó, ngoại trừ trường hợp con ông Kiên đã là người phụ thuộc của một đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân khác, con ông Kiên đang học đại học ở Hà Nội, không có thu nhập, vẫn do ông nuôi dưỡng vẫn được coi là người phụ thuộc của ông Kiên. Vì vậy, ông Kiên có thể được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con của ông khi tính thuế thu nhập cá nhân. Lưu ý rằng việc giảm trừ gia cảnh chỉ áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của ông Kiên.

  Như vậy, theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014, ông Kiên có thể kê khai cho con ông làm người phụ thuộc của ông để được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân. Lưu ý rằng việc giảm trừ gia cảnh chỉ áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của ông Kiên.
   
Đang tải...