Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. Nhung

  Nhung Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Công ty Hưng Vượng đại diện cho anh Cường trong việc đăng ký xin cấp bằng độc quyền sáng chế cho anh Cường. Tuy nhiên trong quá trình xử lý, công ty Hưng Vượng đã rút đơn đăng ký đó mà không thông báo cho anh Cường. Hỏi việc làm của công ty Hưng Vượng có trái pháp luật hay không?
   
  Tags:
 2. Vũ Tuấn

  Vũ Tuấn Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Chúng tôi hiểu rằng Công ty Hưng Vượng đại diện cho anh Cường trong việc đăng ký xin cấp bằng độc quyền sáng chế. Trong quá trình xử lý, công ty Hưng Vượng đã rút đơn đăng ký nhưng không thông báo cho anh Cường. Bạn không biết việc làm của công ty Hưng Vượng có đúng không. Do đó, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

  Căn cứ điểm b, khoản 3 Điều 152 Luật SHTT, đại diện sở hữu công nghiệp không được rút đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, tuyên bố từ bỏ sự bảo hộ, rút đơn khiếu nại về việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp nếu không được bên uỷ quyền đại diện cho phép. Đại diện sở hữu công nghiệp có trách nhiệm đại diện cho tổ chức, cá nhân trong tranh chấp liên quan đến sở hữu công nghiệp dưới sự ủy quyền bằng văn bản của tổ chức, cá nhân đó. Cho nên, việc rút đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ phải được sự cho phép của bên ủy quyền.

  Trong trường hợp này, công ty Hưng Vượng đại diện cho anh Cường trong việc đăng ký xin cấp bằng độc quyền sáng chế. Trong quá trình xử lý, công ty đã rút đơn đăng ký mà không thông báo cho anh Cường. Việc làm này của công ty Hưng Vượng thuộc một trong các trường hợp pháp luật cấm đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện. Theo đó, khi tiến hành rút đơn đăng ký, công ty phải được sự cho phép của anh Cường.

  Như vậy, việc làm này của công ty Hưng Vượng là vi phạm pháp luật.
   
 3. xedayhang-maxbuy123

  xedayhang-maxbuy123 New Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Thanks bạn nhé, mình đang tìm thông tin này
   
Đang tải...