Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. 01686373123

  01686373123 Guest

  Best Answers:
  0
  Hiện nay công ty đang sử dụng sáng kiến của tôi và đạt doanh thu cao và tôi không nhận được bất cứ quyền lợi gì từ công ty. Liệu tôi có thể khởi kiện công ty hay không
  Tôi có những bằng chứng sau đây, tất cả nhưng bằng chứng đều có ảnh, văn bản và dấu của công ty.
  1 có giấy chứng nhận sáng kiến của tôi được trưởng phòng kí
  2 đơn dự thi, và dự thi đạt giải tại hội thi sáng tạo tỉnh
  3 đã dự thi tại tập đoàn và đạt giải nhất được nhập cúp
  mong mọi người giúp đỡ!
   
  Tags:
 2. Phượng Đỗ

  Phượng Đỗ New Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Theo nội dung câu hỏi của bạn, tôi hiểu rằng Công ty bạn là Chủ đầu tư đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật cho bạn (là tác giả) để tạo ra sáng kiến.

  Điều 5 Nghị định 13/2012/NĐ-CP quy định về việc yêu cầu công nhận sáng kiến như sau:

  “1. Tác giả sáng kiến có thể yêu cầu công nhận sáng kiến tại các cơ sở sau đây:

  a) Tại cơ sở là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến;

  b) Tại cơ sở được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên, với điều kiện chủ đầu tư tạo ra sáng kiến từ chối công nhận sáng kiến và không có thỏa thuận khác với tác giả sáng kiến;

  c) Tại cơ sở được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên, trong trường hợp tác giả sáng kiến đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.”

  Như vậy Công ty bạn là cơ sở công nhận sáng kiến của bạn. Tuy nhiên theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định 13/2012/NĐ-CP thì việc xét công nhận sáng kiến do người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến quyết định, cho nên việc bạn được cấp Giấy chứng nhận sáng kiến do Trưởng phòng Công ty ký là chưa đúng theo quy định của pháp luật.

  Ngoài ra, việc công nhận sáng kiến có thể được xem xét, đánh giá bởi Hội đồng sáng kiến do Người đứng đầu Công ty thành lập theo quy định tại Điều 8 Nghị định 13/2012/NĐ-CP, cụ thể:

  “1. Người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến có thể thành lập Hội đồng sáng kiến để đánh giá giải pháp được yêu cầu công nhận sáng kiến làm căn cứ quyết định việc công nhận sáng kiến.

  Trường hợp sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật và người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến chính là tác giả sáng kiến thì sáng kiến đó phải được đánh giá thông qua Hội đồng sáng kiến.

  2. Hội đồng sáng kiến bao gồm những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đại diện của tổ chức công đoàn nơi tác giả là công đoàn viên và các thành phần khác theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến.

  3. Hội đồng sáng kiến có nhiệm vụ tổ chức đánh giá một cách khách quan, trung thực giải pháp được yêu cầu công nhận sáng kiến theo các điều kiện quy định tại Điều 3 và Điều 4 Điều lệ này và lập báo cáo đánh giá, trong đó phản ánh đầy đủ ý kiến của các thành viên, kết quả biểu quyết của Hội đồng.”

  Theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định 13/2012/NĐ-CP thì Chủ đầu tư áp dụng sáng kiến phải có nghĩa vụ trả thù lao đối với sáng kiến đã được công nhận cho tác giả sáng kiến. Tuy nhiên Giấy chứng nhận sáng kiến của bạn do Trưởng phòng Công ty ký không được coi là đã công nhận sáng kiến.

  Do đó, việc Công ty bạn không trả thù lao cho bạn khi sáng kiến chưa được công nhận là không vi phạm pháp luật. Có thể cho rằng, Công ty đã chi trả kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất cho bạn để tìm hiểu, nghiên cứu đưa ra phương án cải thiện chất lượng công việc.

  Tuy nhiên, xét ở một góc độ khác, Công ty bạn đạt doanh thu lớn từ việc sử dụng kết quả nghiên cứu do bạn sáng tạo với tư cách là “sáng kiến” mà lại cấp Giấy chứng nhận sáng kiến không đúng theo thẩm quyền là một trong những cơ sở làm căn cứ cho việc Công ty có nghĩa vụ trả thù lao cho sáng kiến do bạn là tác giả sáng kiến. Do đó, bạn vẫn có thể khởi kiện đòi thù lao tại Tòa án có thẩm quyền.
   
  Last edited by a moderator: 15/9/17
Đang tải...