Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. Nhung

  Nhung Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Anh Jendy là người nước ngoài làm việc tại khu công nghiệp A, anh Jendy được công ty sắp xếp cho vào ở tại khu nhà cho người lao động trong khu công nghiệp. Anh Jendy băn khoăn không biết pháp luật có cho phép anh được quyền đăng ký tạm trú tại đây không? Nếu có thì việc khai báo tạm trú cho anh được thực hiện như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp.
   
  Tags:
 2. Đỗ Đình Văn

  Đỗ Đình Văn Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Đăng ký tạm trú, khai báo tạm trú cho người nước ngoài
  Theo chúng tôi hiểu, anh Jendy là người nước ngoài đang ở tại khu nhà cho người lao động trong khu công nghiệp A. Anh Jendy băn khoăn không biết anh có được quyền đăng ký tạm trú tại đây không và nếu có thì việc khai báo tạm trú cho anh được thực hiện như thế nào. Chúng tôi xin tư vấn về vấn đề này như sau:

  Thứ nhất, về quyền đăng ký tạm trú: Khoản 1 Điều 34 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 quy định về “Tạm trú tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển, khu vực biên giới và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” như sau: “Người nước ngoài được tạm trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển và thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định tại Điều 33 của Luật này”. Theo quy định này, người nước ngoài được phép tạm trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp nên anh Jendy có quyền đăng ký tạm trú khi được sắp xếp ở tại khu nhà giành cho người lao động trong khu công nghiệp A.

  Thứ hai, về vấn đề khai báo tạm trú: Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 quy định về “Khai báo tạm trú” như sau:

  “1. Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.

  2. Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

  3. Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn phải nối mạng Internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để truyền thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài. Cơ sở lưu trú khác có mạng Internet có thể gửi trực tiếp thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài theo hộp thư điện tử công khai của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  4. Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú thì phải khai báo tạm trú theo quy định tại khoản 1 Điều này”

  Theo quy định này, anh Jendy đang tạm trú tại khu nhà cho người lao động trong khu công nghiệp A nên có thể thực hiện việc khai báo tạm trú như sau:
  - Khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có khu công nghiệp A thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú là khu công nghiệp A.

  - Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của khu công nghiệp A có trách nhiệm ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho anh Jendy và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi anh Jendy đến khu công nghiệp A.

  - Cơ sở lưu trú là khu công nghiệp A có mạng Internet có thể gửi trực tiếp thông tin khai báo tạm trú của anh Jendy theo hộp thư điện tử công khai của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
   
 3. sothic283

  sothic283 New Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Cảm ơn đã chia sẻ
   
Đang tải...