Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. Nhung

  Nhung Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Sau khi các thành viên HĐQT và giám đốc đã tiến hành cung cấp các thông tin về lợi ích có liên quan đến công ty, các thông tin trên lại không được công khai trong cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông. Xin hỏi việc không công khai này có đúng theo quy định của pháp luật hay không.
   
  Tags:
 2. Vũ Tuấn

  Vũ Tuấn Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Bạn muốn hỏi, việc công ty không công khai các thông tin về lợi ích có liên quan đến công ty trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có hợp pháp không? Chúng tôi xin tư vấn như sau:

  Điểm a khoản 4 Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, “Công ty phải thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên”. Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có hai loại là họp thường niên và họp bất thường. Công ty chỉ phải công khai các thông tin này tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

  Do đó, việc công ty không công khai các thông tin về lợi ích liên quan đến công ty là trái quy định của pháp luật nếu đó là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
   
Đang tải...