Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. Đức Khiêm

  Đức Khiêm Guest

  Best Answers:
  0
  Tôi có xây căn nhà cấp 4 khoảng 300triệu. Tôi đã gửi cho thầu xây nhà tổng cộng 250triệu nhưng mới xây được khoảng một nửa thì chủ thầu không tiếp tục xây mà để im đó 4 tháng nay. Vì tin tưởng nên tôi đã không làm hợp đồng với thầu xây nhà nhưng còn giữ giấy chuyển tiền qua tài khoản và một đoạn ghi âm khi nói chuyện chủ thầu có nói đã nhận 250triệu của tôi.
  Vậy xin hỏi tôi có thể nhờ pháp luật để đòi lại tài sản và tố cáo chủ thầu không? Và chủ thầu sẽ bị xử phạt như thế nào?
   
  Tags:
 2. Phượng Đỗ

  Phượng Đỗ New Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có thuê chủ thầu xây dựng một căn nhà cấp 5 với mức tiền công khoảng 300 triệu. Bạn đã thanh toán 250 triệu và chủ thầu đã xây dựng được một nửa công việc cần thực hiện nhưng chủ thầu đã ngừng thi công 4 tháng. Giữa bạn và chủ thầu không có thoả thuận bằng văn bản mà chỉ thoả thuận bằng miệng và bạn có giấy xác nhận chuyển tiền qua tài khoản và đoạn ghi âm thể hiện chủ thầu đã nhận số tiền 250 triệu.

  Về vấn đề này, tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

  Theo quy định tại Điều 116 và Điều 119 Bộ luật dân sự năm 2015 thì giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

  Căn cứ theo quy định tại Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014 về điều kiện khởi công xây dựng công trình như sau:

  “1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

  a) Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;

  b) Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật này;

  c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ;

  d) Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn;

  đ) Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình;

  e) Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

  2. Việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.”

  Như vậy, đối với trường hợp xây dựng nhà cấp 4 thì pháp luật không quy định bắt buộc bạn và chủ thầu xây dựng phải ký kết hợp đồng thi công xây dựng bằng văn bản. Giữa bạn và chủ thầu không có hợp đồng bằng văn bản thỏa thuận về việc xây dựng căn nhà, tuy nhiên việc chủ thầu đã xây dựng được một nửa phần công việc và bạn cũng đã thanh toán 250 triệu thể hiện rằng hai bên đã xác lập với nhau một hợp đồng bằng lời nói, hai bên phải có nghĩa vụ thực hiện đúng những nội dung đã thoả thuận.

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 400 Bộ luật Dân sự năm 2015 về thời điểm giao kết hợp đồng thì thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

  Đồng thời, theo quy định tại Điều 428 về Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng:

  “1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

  2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

  3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

  4. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.

  5. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng.”

  Như vậy, khi các bên đã thỏa thuận về việc phải thực hiện hay không thực hiện công việc, mà bên có nghĩa vụ vi phạm cam kết đó thì bên có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm dân sự. Nếu giữa bạn và chủ thầu có thỏa thuận về thời gian hoàn thành, thời điểm thanh toán tiền công và tiến độ thực hiện công việc thì sẽ áp dụng theo sự thỏa thuận trước đó giữa hai bên. Bên nào vi phạm trước thì bên đó sẽ phải chịu trách nhiệm, trong trường hợp gây thiệt hại thì sẽ phải bồi thường.

  Trong trường hợp này, bạn nên gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với chủ thầu để thỏa thuận cụ thể về thời gian hoàn thành hoặc thanh toán số tiền còn lại nếu không tiếp tục thực hiện công việc. Tuy nhiên, nếu không thỏa thuận được hoặc bạn không thể liên lạc được với chủ thầu (chủ thầu lần khất hoặc không tiếp tục thực hiện công việc) thì bạn có thể khởi kiện chủ thầu đó ra Tòa án nhân dân cấp huyện.
   
Đang tải...