Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. Serena

  Serena New Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  KÝ SAI LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ BỊ XỬ LÝ VI PHẠM?

  Tình huống đặt ra: Anh A là lao động làm việc cho công ty B. A đã làm việc cho B theo các hợp đồng lao động với các thời hạn khác nhau như:

  Hợp đồng 1: Thời hạn 2 năm từ: 21/03/2014 đến 20/03/2016.
  Hợp đồng 2: Thời hạn 1 năm từ 23/03/2016 đến 23/03/2017.
  Hợp đồng 3: Thời hạn 1 năm từ 24/03/2017 đến 24/03/2018.

  Câu hỏi: Hợp đồng thứ 3 này có vi phạm pháp luật?

  Hợp đồng lao động là gì?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Bộ luật Lao động năm 2012 thì:

  Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động

  Hợp đồng lao động là cơ sở pháp lý ghi nhận quan hệ lao động giữa các bên, đồng thời đây cũng là cơ sơ để xác định các quyền và nghĩa vụ liên quan giữa người lao động và người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, trợ cấp và là chứng cứ khi giải quyết các tranh chấp tại Tòa án,….

  Được ký những loại hợp đồng lao động nào?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012 thì giữa người lao động và người sử dụng lao động được ký những loại hợp đồng sau:
  - Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng: điều kiện là không được giao kết loại hợp đồng này để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải thay thế người lao động khi đi nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.
  - Hợp đồng xác định thời hạn: Là loại hợp đồng có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
  - Hợp đồng không xác định thời hạn: Là loại hợp đồng trong đó các bên không chấm dứt thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

  Lưu ý:
  - Khi đến hạn hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng theo mùa vụ mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn các bên phải ký hợp đồng lao đồng lao động mới.
  Trong trường hợp không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động xác định thời hạn đã giao kết trở thành hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đã ký trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

  - Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  Ví dụ: Trong tình huống trên, hợp đồng 1 và hợp đồng thứ 2 là hợp đồng xác định thời hạn được giao kết đúng quy định pháp luật). Tuy nhiên, khi hết hợp đồng thứ 2 nếu anh A vẫn tiếp tục làm việc cho công ty B thì hợp đồng thứ 3 bắt buộc các bên phải ký kết là hợp đồng không xác định thời hạn.

  Ký sai loại hợp đồng có bị xử lý vi phạm?

  Trong thực tiễn hiện nay, phần lớn người lao động và người sử dụng lao động khi giao kết hợp đồng lao động rất ít quan tâm đến số lần ký kết hợp đồng và chuyển loại hợp đồng sau khi ký kết một thời gian. Dẫn đến ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các bên mà không hề hay biết. Hệ quả xảy ra là dẫn đến tranh chấp lao động.
  Căn cứ theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn liên quan thì khi hợp đồng lao động bị ký sai loại hợp đồng, có thể bị Tòa án nhân dân có thẩm quyền tuyên vô hiệu một phần (Điều 50, 51 Bộ luật Lao động)
  Hướng xử lý:
  Căn cứ theo quy định tại Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 thì:
  1. Người lao động và người sử dụng lao động phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động bằng việc ký kết hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật.
  2. Trong thời gian từ khi hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu cho đến khi hai bên sửa đổi hoặc ký hợp đồng mới thì quyền và lợi ích của người lao động được giải quyết theo nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
  Người sử dụng lao động bị xử lý vi phạm hành chính:
  Căn cứ theo quy định tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 thì:
  “ 1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi:…….không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động;…….theo một trong các mức sau đây:
  a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
  b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
  c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
  d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
  đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

   
  Last edited by a moderator: 24/8/17
  Tags:
 2. sothic283

  sothic283 New Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Cảm ơn đã chia sẻ
   
Đang tải...