Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. 0911121058

  0911121058 Guest

  Best Answers:
  0
  Chào bạn Quản trị,

  Ban quản trị vui lòng gửi giúp tôi Luật doanh nghiệp mới nhất và đang áp dụng được không?

  Thanks.

  Chào bạn,

  Luật Doanh nghiệp đang có hiệu lực tại thời điểm hiện nay (tháng 5/2017) là Luật Doanh nghiệp 2014, số hiệu 68/2014/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

  Bạn có thể xem toàn văn hoặc tải toàn bộ văn bản gốc do Văn phòng chính phủ ban hành tại đây: Luật doanh nghiệp 2014. Tải về

  Tuy nhiên, đã có hàng nghìn người yêu cầu chúng tôi gửi văn bản, và chúng tôi khuyên bạn rằng, bạn nên kết hợp việc đọc văn bản và tham khảo bộ câu hỏi - đáp do chúng tôi sưu tầm từ bạn đọc hỏi, được Luật sư trả lời đăng trên Diễn đàn pháp luật trực tuyến. Dưới đây là một số câu hỏi tham khảo và bạn cũng thể tự đặt câu hỏi để Luật sư trả lời.

  Chúc bạn thành công.
  =====================================================

  Một số câu hỏi và đáp tham khảo - Tìm hiểu Luật Doanh nghiệp 2014

  Việc không thông báo thông tin phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp có đúng không?

  Chuyển nhượng phần vốn góp cho người không phải thành viên công ty TNHH?

  Chuyển nhượng phần vốn góp cho người không phải thành viên công ty TNHH?

  Chuyển nhượng phần vốn góp cho người không phải thành viên công ty TNHH?

  Xin hỏi lý do hội đồng thành viên đưa ra có chính xác

  Có được dùng tên tiếng Anh của công ty trong các giao dịch với đối tác?

  Thành lập doanh nghiệp, xuất hóa đơn đỏ và nộp thuế

  Chỉ cổ đông có quyền biểu quyết mới được xem thông tin liên quan của các thành viên khác phải không?

  Cổ đông có 2% số cổ phần có thể khởi kiện trách nhiệm dân sự với Tổng giám đốc hay không?

  Trường hợp nào cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần có thể khởi kiện trách nhiệm dân sự với HĐQT?

  Cổ đông sở hữu 2% cổ phần có thể nhân danh công ty khởi kiện Tổng giám đốc hay không?

  Cổ đông sở hữu 1.5% vốn điều lệ có thể khởi kiện trách nhiệm dân sự với Tổng giám đốc hay không?

  Không công khai thông tin về lợi ích có liên quan tới công ty của các thành viên HĐQT có được không?

  Lưu trữ biên bản cuộc họp tại cho nhánh của công ty để quản lý có hợp lý hay không?

  Thời hạn bao lâu thì phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên HĐQT mới?

  Trong các trường hợp nào thì thành viên HĐQT có thể bị miễn nhiệm theo quy định pháp luật?

  Công ty có thể tiến hành thuê giám đốc mà không bổ nhiệm thành viên công ty làm giám đốc được không?

  Thành viên Ban kiểm soát có phải công khai thông tin liên quan đến phần vốn tại công ty khác không?

  Thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị sẽ được chi trả thế nào?

  Thành viên HĐQT có bắt buộc công khai thông tin về doanh nghiệp có sở hữu vốn góp hay không?

  Không tiến hành bổ sung các thông tin về sở hữu vốn góp tại công ty khác có hợp lý hay không?

  Không lưu giữ tài liệu trên tại trụ sở chính có hợp pháp hay không?

  Có cần cung cấp thông tin liên quan đến công ty vợ và con đang là thành viên hay không?

  Chi trả cho các chức danh quản lý của công ty có được tính vào chi phí kinh doanh hay không?

  Chỉ có HĐQT mới có quyền quyết định miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc phải hay không?

  Thẩm quyền bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc phải thuộc về Đại hội đồng cổ đông phải không?

  Khi nào Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên?

  Hội đồng quản trị có quyền bãi nhiệm thành viên gây tổn thất lớn cho công ty hay không?

  03 quý liên tiếp không tham gia phiên họp nào của HĐQT thì có bị bãi nhiệm thành viên HĐQT không?

  Chỉ chủ tịch HĐQT mới được yêu cầu phòng tài chính cung cấp các tài liệu, sổ sách phải không?

  Chủ tịch HĐQT do Đại cổ đông bầu hay do các thành viên trong HĐQT tiến hành bầu?

  Thành viên độc lập HĐQT không đủ điều kiện nữa có cần tiến hành thông báo đến Đại cổ đông không?

  Vừa là nhân viên và cổ đông thì có thể làm thành viên độc lập HĐQT được hay không?

  Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng giám đốc trong công ty có 50% vốn nhà nước hay không?

  Ủy quyền Chủ tịch HĐQT cho người không phải là thành viên HĐQT được hay không?

  Chủ tịch HĐQT đi vắng mà không ủy quyền lại cho ai thì phải giải quyết như thế nào?

  Thư ký công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng sẽ có các quyền, nghĩa vụ gì?

  Thành viên độc lập có thẩm quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp HĐQT hay không?

  Giám đốc được thuê theo hợp đồng của công ty có thẩm quyền yêu cầu họp HĐQT hay không?

  Thư ký không tiến hành lập biên bản cuộc họp vì không có quyết định nào thông qua có hợp lý không?

  Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong các trường hợp nào?

  Nhân viên có vợ là giám đốc công ty con thì có thể bổ nhiệm là thành viên độc lập HĐQT không?

  Chủ tịch HĐQT sẽ có quyền và nghĩa vụ gì theo pháp luật quy định?

  Thành viên của Ban kiểm soát có thể làm thành viên độc lập HĐQT được hay không?

  Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc công ty được hay không?

  Bạn đặt câu hỏi tại đây
   
  Tags:
Đang tải...