Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. 01665997050

  01665997050 Guest

  Best Answers:
  0
  địa phương tôi có hộ cả hai vợ chồng đều có sổ tâm thần mà không có quyết định của tòa án, vây họ có quyền đi bầu cử không
   
  Tags:
 2. Hạnh Vũ

  Hạnh Vũ Administrator

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Tôi hiểu rằng bạn không rõ người có sổ điều trị bệnh tâm thần nhưng chưa được tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì có quyền bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp hay không. Liên quan đến vấn đề này, tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

  Theo khoản 1 Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này. Khoản 1 Điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 liệt kê những trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri, trong đó có trường hợp "người mất năng lực hành vi dân sự".

  Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về người mất năng lực hành vi dân sự như sau: "1. Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần...". Theo quy định này, một người chỉ bị coi là người mất năng lực hành vi dân sự khi được một Tòa án có thẩm quyền ra quyết định tuyên bố người đó là người mất năng lực hành vi dân sự. Tòa án sẽ đưa ra quyết định này trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần mà không phải dựa vào lời khai hay bệnh án, sổ điều trị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác.

  Vì vậy, về lý thuyết, người có sổ điều trị bệnh tâm thần nhưng chưa được Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự không bị coi là người mất năng lực hành vi dân sự và do đó vẫn có quyền bầu cử, được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri.

  Tuy nhiên, việc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp là việc có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước và địa phương, mỗi lá phiếu của cử tri đều có giá trị trong việc xây dựng nên bộ máy Nhà nước. Do đó, tôi cho rằng, khi biết được một người thực tế không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình do bị bệnh tâm thần thì bạn nên đề nghị những người có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan (có thể là cơ quan phụ trách công tác bầu cử của địa phương) thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tuyên bố người đó mất năng lực hành vi dân sự để xóa tên trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri.

  Việc một người thực tế không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình do bị bệnh tâm thần được tuyên bố là mất năng lực hành vi dân sự không chỉ có ý nghĩa đảm bảo tính chính xác trong việc bầu cử mà còn có ý nghĩa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính người đó trong cuộc sống hàng ngày và các giao dịch khác (ví dụ tránh việc người đó bị người khác lợi dụng ký vào các hợp đồng chuyển giao tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người đó).
   
Đang tải...