Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. Nhung

  Nhung Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Công ty tôi muốn xuất khẩu hàng hóa sang New Zealand để tham gia một hội chợ thương mại ở đó. Xin hỏi với mục đích tham gia hội chợ thương mại, có thể tạm xuất khẩu hàng hóa không?
   
  Tags:
 2. Vũ Tuấn

  Vũ Tuấn Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Tạm xuất khẩu hàng hóađể tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài.

  Với những thông tin bạn đưa ra, chúng tôi hiểu rằng bạn băn khoăn không biết công ty bạn muốn xuất khẩu hàng hóa sang New Zealand để tham gia một hội chợ thương mại ở đó thì có thể tạm xuất khẩu hàng hóa không? Về vấn đề này, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

  Khoản 1, Điều 135, Luật Thương mại 2005 quy định: “Tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ đều được tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật.”


  Trong trường hợp này, công ty bạn có ý định xuất khẩu hàng hóa sang New Zealand để tham gia một hội chợ thương mại ở đó. Với điều kiện hàng hóa của công ty bạn không thuộc diện cấm xuất khẩu theo quy định của pháp luật hoặc nếu thuộc diện cấp xuất khẩu thì phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ thì công ty bạn hoàn toàn được phép xuất khẩu hàng hóa đó.

  Như vậy, công ty bạn được phép xuất khẩu hàng hóa sang New Zealand để tham gia hội chợ thương mại như đã phân tích ở trên.
   
Đang tải...