Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. Đỗ Đình Văn

  Đỗ Đình Văn Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Tôi được bầu làm thành viên Ban kiểm soát của 1 công ty cổ phần. Hiện công ty yêu cầu tôi phải công khai các thông tin liên quan đến phần vốn mà tôi sở hữu tại các doanh nghiệp khác. Xin hỏi, tôi có thuộc đối tượng phải cung cấp thông tin trên hay không?
   
  Tags:
 2. Nhung

  Nhung Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Chúng tôi hiểu rằng, bạn là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần. Bạn muốn hỏi bạn có phải công khai thông tin liên quan đến phần vốn mà bạn sở hữu tại các doanh nghiệp khác không? Chúng tôi xin tư vấn về vấn đề này như sau:

  Khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, “Kiểm soát viên phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với công ty, bao gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó”.

  Bạn là thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần. Do đó, bạn thuộc đối tượng phải cung cấp các thông tin liên quan đến phần vốn mà bạn sở hữu tại các doanh nghiệp khác.
   
Đang tải...