Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. Ngọc Mẫn

  Ngọc Mẫn New Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Anh A thu nhập 7tr/tháng, A bị X,Y giết cướp ts nhg đc cứu chữa kịp thời. Sau 3 tháng a xuất viện nhg mất hoàn toàn kn lao động. CP cứu chữa 200tr. A có vợ và 2 con C 6 tuổi và D 8 tuổi. X, Y là nv hợp đồng của cty Z. Ai có tn bồi thường thiệt hại?Các khoản có thể yêu cầu bồi thường là bn?
   
  Tags:
 2. Phượng Đỗ

  Phượng Đỗ New Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Theo như thông tin nêu trên thì A bị đưa vào cấp cứu trong bệnh viện do hành vi trực tiếp mà X và Y đã gây ra cho A, chi phí chi trả cho bệnh viện là 200 triệu đồng. Sau khi chữa trị thì A mất hoàn toàn khả năng lao động, hiện tại A có vợ và 2 con C 6 tuổi và D 8 tuổi, mức thu nhập của A trước khi mất khả năng lao động là 7 triệu đồng. Bạn đang thắc mắc trong trường hợp này ai có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho A và các khoản có thể bồi thường thiệt hại là những khoản nào?

  Với câu hỏi của bạn, tôi tư vấn như sau:

  1. Về đối tượng bồi thường thiệt hại:

  Khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

  “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.”

  X và Y có hành vi xâm phạm sức khỏe của A khiến A bị mất khả năng lao động, như vậy X và Y có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho A.

  2. Về các khoản bồi thường thiệt hại

  A có thể yêu cầu người gây thiệt hại bồi thường thiệt hại cho mình các khoản theo quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể:

  “1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

  a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

  b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

  c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

  d) Thiệt hại khác do luật quy định.

  2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

  Để xác định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào nhiều yếu tố: chi phí hàng tháng cho việc nuôi dưỡng, điều trị người bị thiệt hại, và chi phí hợp lý cho người thường xuyên chăm sóc cho người bị thiệt hại (được tính bằng mức tiền công trung bình trả cho người chăm sóc người tàn tật tại địa phương nơi người bị thiệt hại cư trú) và về nguyên tắc chỉ bồi thường thiệt hại cho một người chăm sóc người thiệt hại.

  3. Về thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

  Căn cứ khoản 1 Điều 193 Bộ luật Dân sự 2015 thì trường hợp người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì người bị thiệt hại được hưởng bồi thường từ thời điểm mất hoàn toàn khả năng lao động cho đến khi chết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
   
Đang tải...