Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. Đỗ Đình Văn

  Đỗ Đình Văn Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Xin luật sư cho biết, theo quy định của pháp luật thì, trong các trường hợp nào thì thành viên HĐQT có thể bị miễn nhiệm. Điều lệ công ty có được quy định các trường hợp khác hay không.
   
  Tags:
 2. Nhung

  Nhung Active Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Bạn băn khoăn về các trường hợp miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Điều lệ công ty có được quy định về vấn đề này không? Chúng tôi xin tư vấn về vấn đề này như sau:

  Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp quy định “Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

  - Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật này;

  - Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

  - Có đơn từ chức;

  - Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty”.

  Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp trên. Điều lệ công ty được quy định về các trường hợp miền nhiệm thành viên Hội đồng quản trị khác.
   
Đang tải...