Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. 01669646265

  01669646265 Guest

  Best Answers:
  0
  Vợ chồng đã được Tòa án nước ngoài cho ly hôn sau đó về Việt Nam tiếp tục gửi đơn đến Tòa án xin ly hôn thì giải quyết như thế nào?
   
  Tags:
 2. Phượng Đỗ

  Phượng Đỗ New Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Theo nội dung câu hỏi của bạn, tôi hiểu rằng đây là trường hợp vợ chồng đã được Tòa án nước ngoài cho ly hôn song bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài không được công nhận tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Điều 425 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền yêu cầu Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài, nếu cá nhân phải thi hành cư trú, làm việc tại Việt Nam hoặc cơ quan, tổ chức phải thi hành có trụ sở chính tại Việt Nam hoặc tài sản liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài có tại Việt Nam vào thời điểm yêu cầu.

  Vì vậy trong trường hợp vợ chồng đã được Tòa án nước ngoài cho ly hôn nhưng bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài không được công nhận tại Việt Nam thì vợ/chồng có quyền yêu cầu Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.

  Theo quy định tại Khoản 5 Điều 27 BLTTDS 2015 về những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án như sau:

  “Điều 27. Những yêu cầu về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
  ...
  5. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về dân sự, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.”

  Theo Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án của nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài.

  Theo Điều 433, Điều 4334 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, để bản án được công nhận ở Việt Nam thì vợ/chồng cần nộp hồ sơ yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án của Tòa án nước ngoài. Hồ sơ bao gồm Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án của Tòa án nước ngoài, kèm theo theo đơn yêu cầu là giấy tờ, tài liệu được quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định cùng là thành viên. Trường hợp Việt Nam và nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định chưa cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về vấn đề này thì kèm theo đơn yêu cầu phải có giấy tờ, tài liệu sau đây:

  a) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản án, quyết định do Tòa án nước ngoài cấp;

  b) Văn bản của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận bản án, quyết định đó có hiệu lực pháp luật, chưa hết thời hiệu thi hành và cần được thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp trong bản án, quyết định đó đã thể hiện rõ những nội dung này;

  c) Văn bản của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận kết quả tống đạt hợp lệ bản án, quyết định đó cho người phải thi hành;

  d) Văn bản của Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó đã được triệu tập hợp lệ trong trường hợp Tòa án nước ngoài ra bản án vắng mặt họ.

  Giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp.
   
 3. Trần anh tuấn

  Trần anh tuấn New Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
Đang tải...