Gửi câu hỏi của bạn

Đang tải...
 1. admin

  admin http://www.klc.vn Thành viên BQT

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  Sau khi ký hợp đồng mua hết toàn bộ phần vốn góp của anh B trong công ty TNHH hai thành viên Hoa Văn. Anh K tiến hành việc tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên và yêu cầu được biểu quyết dựa trên tỉ lệ vốn góp mà anh K nhận chuyển nhượng trong hợp đồng. Tuy nhiên Hội đồng thành viên công ty phản đối với lý do anh K vẫn chưa có tên trong sổ đăng ký thành viên của công ty nên không được tham gia. Xin hỏi lý do hội đồng thành viên đưa ra có chính xác hay không?
   
 2. admin

  admin http://www.klc.vn Thành viên BQT

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0

  Theo thông tin trên chúng tôi hiểu anh K là người mua hết toàn bộ phần vốn góp của anh B trong công ty TNHH 2TV Hoa Văn. Khi tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên anh K yêu cầu được biểu quyết dựa trên phần vốn góp mà anh nhận được trong hợp đồng chuyển nhượng của anh và anh B. Tuy nhiên, Hội đồng thành viên đã phản đối điều này vì lí do anh K vẫn chưa có tên trong sổ đăng ký thành viên của công ty. Vậy nên bạn muốn xin ý kiến tư vấn pháp luật của luật sư về trường hợp này, về lí do mà Hội đồng thành viên đưa ra có chính xác hay không. Dựa trên nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành chúng tôi xin giải đáp như sau:

  Căn cứ khoản 2 điều 53 Luật doanh nghiệp 2014, thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua (quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật doanh nghiệp 2014) được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

  Như vây, nếu anh K chưa được ghi tên trong sổ thành viên của công ty thì anh B vẫn là người có quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình tại công ty, anh K vẫn chưa được công nhận tư cách thành viên và không có quyền yêu cầu được biểu quyết. Và lí do phản đối của Hội đồng thành viên công ty là chính xác.
   
 3. khanh2511

  khanh2511 New Member

  Dislikes Received:
  0
  Best Answers:
  0
  thông tin cần thiết cho nhiều người
   
Đang tải...