Cách chia thừa kế theo di chúc

0
Cách chia thừa kế theo di chúc

Ông Khải và bà Ba kết hôn với nhau năm 1947 và có 3 người con là Hải, Dũng, Ngân. Chị Ngân kết hôn với anh Hiếu và có con là Hạnh. Năm 2018, Ông Khải chết có để lại di chúc cho con gái và cháu ngoại được hưởng toàn bộ di sản của ông trong khối tài sản chung của ông và vợ. Một năm sau bà Ba chết để lại di chúc cho toàn bộ di sản chia đều cho các con và người em ruột của chồng tên là Lương. Năm 2019, anh Dũng chết có di chúc để lại tài sản cho anh ruột là Hải.

Hãy chia thừa kế cho tình huống trên, biết rằng tài sản chung của ông Khải và bà là 1.2tỷ.

Nguyễn Hoàng Hà

Căn cứ pháp lý:

-Bộ luật dân sự 2015

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật trực tuyến đối với câu hỏi của bạn, Luật trực tuyến xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau: từ những thông tin bạn chia sẻ, chúng tôi nhận thấy bạn đang gặp vướng mắc trong vấn đề pháp lý liên quan đến chia thừa kế.

Quyền để lại thừ kế và quyền thừa kế tài sản là một trong những quyền thiêng liêng, có ý nghĩa quan trọng của mỗi cá nhân được Điều 609 BLDS 2015 quy định:

Điều 609. Quyền thừa kế

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

Xem thêm:  Quy định về thừa kế quyền tác giả đối với tác phẩm

@ Thứ nhất chia di sản của ông Khải

– Trong trường hợp nêu trên, đầu tiên phải xác định số tiền của ông khải = số tiền của bà Ba = 1.2 tỷ / 2 = 600 triệu.

– Di sản của ông khải chia theo di chúc căn cứ vào Điều 624 BLDS 2015 quy định như sau:

Điều 624. Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Số tiền được thừa kế của Ngân = Hạnh = 600 triệu /2 = 300 triệu.

– Tuy nhiên, bà Ba vẫn được hưởng 2/3 một suất thừa kế của ông Khải mặc dù không được chia theo di chúc căn tại Điều 644 BLDS 2015 quy định:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

– tính số tiền của một suất thừa kế: căn cứ vào Điều 651 BLDS 2015 quy định:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Xem thêm:  Có phải cứ bị thu hồi đất thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường?

Số tiền một suất thừa kế = 600 triệu / 4 = 150 triệu.

Do vậy, di sản của ông Khải được chia như sau:

– Ngân = Hạnh = 300 triệu – 75 triệu = 225 triệu

– bà Ba = 150 triệu

@ Thứ hai, chia di sản của Bà ba.

Số di sản bà Ba để lại = 600 triệu + 150 triệu = 750 triệu

Căn cứ vào Điều 624 BLDS 2015 quy định, thì di sản đó được chia như sau:

Số di sản nhận được của Hải = Dũng = Ngân = Lương = 750 triệu / 4 = 187.5 triệu

@ Thứ ba, chia di sản của anh Dũng

Căn cứ theo Điều 624 BLDS 2015 quy định, thì di sản đó được chia như sau:

Số di sản mà Hải nhận được = 187.5 triệu

 kết luận lại, mỗi người nhận được số di sản thừa kế như sau:

– Hạnh = 225 triệu

– Ngân = 225 + 187.5 = 412.5 triệu

-Hải = 187.5 + 187.5 = 375 triệu

– Lương = 187.5 triệu

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về chia thừa kế. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tuyết Chinh tổng hợp