Cán bộ địa chính có thẩm quyền đo đạc đất hay không?

0
Cán bộ địa chính có thẩm quyền đo đạc đất hay không?

Xin hỏi: Ở địa phương tôi cán bộ trưởng xóm mời địa chính xã đến đo đạc đất của người dân mà dân không đồng ý. Vậy hành động đó đúng hay sai và địa chính có thẩm quyền để đo đạc hay không.

Hoàng Nam

Căn cứ pháp lý:

– Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật trực tuyến, đối với câu hỏi của bạn Luật trực tuyến xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau: từ dữ kiện trên có thể thây rằng bạn đang thắc mắc về thẩm quyền đo đạc đất của địa chính xã.

Trường hợp đo đạc đất của cán bộ thì cần phải có người sử dụng đất tiến hành xác định ranh giới, giấy tờ liên quan…theo Điều 11 Thông tư 25/2014TT-BTNMT quy định:

Điều 11. Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

1. Xác định ranh giới thửa đất

1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố… để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).

Xem thêm:  Hình thức hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất

Như vậy việc đo đạc đất do cán bộ có chuyên môn thực hiện phối hợp với người dẫn đạc là công chức địa chính xã, cùng với sự có mặt của người sử dụng đất.

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về thẩm quyền đo đạc đất. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *