Chế độ của người học nghề khi xảy ra tai nạn lao động.

0
Chế độ của người học nghề khi xảy ra tai nạn lao động.

Chào luật sư, em năm nay 22 tuổi, đang học việc tại một xưởng kim hoàn tại Hải Phòng. Em không có hợp đồng học việc và không được đóng bảo hiểm hay nhận được khoản hỗ trợ nào từ doanh nghiệp. Trong quá trình học việc, em bị máy tiện cắt vào tay và bác sỹ kết luật tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 18%. Vậy em có được hưởng chế độ hay bồi thường gì tư doanh nghiệp không? Em xin cảm ơn luật sư.

Người gửi: Nguyễn Hữu Tiến

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Luật trực tuyến. Về vấn đề của bạn, Luật trực tuyến xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp lý:

– Luật lao động 2012

– Luật bảo hiểm xã hội 2014

2/ Chế độ của người học nghề khi xảy ra tai nạn lao động.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đang học nghề tại một doanh nghiệp mà không ký hợp đồng lao động. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về đối tượng được hưởng bảo hiểm như sau:

” Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;”

Xem thêm:  Quy định pháp luật về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Như vậy bạn không được hưởng bảo hiểm do không có hợp đồng lao động với doanh nghiệp. Căn cứ quy định tại Điều 142 về tai nạn lao động:

“1. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Quy định này được áp dụng đối với cả người học nghề, tập nghề và thử việc.

2. Người bị tai nạn lao động phải được cấp cứu kịp thời và điều trị chu đáo.

3. Tất cả các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các sự cố nghiêm trọng tại nơi làm việc đều phải được khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định của Chính phủ.”

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động được quy định tạiĐiều 144 Luật lao động 2012 như sau:

“1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

Xem thêm:  Hỏi về chế độ cho nhân viên bức xạ được hưởng phụ cấp ít nhất là bao nhiêu???

2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

3. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này.”

Điều 145 Luật lao động 2012 cũng quy định quyền của người lao động bị tai nạn lao động như sau:

“1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên.

3. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

Xem thêm:  Tư vấn trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp?

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

4. Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều này.”

Căn cứ thông tin bạn cung cấp, vì bạn không có hợp đồng lao động và không được trả lương trong quá trình học việc nên bạn chỉ được doanh nghiệp thanh toán chi phí sơ cấp cứu, điều trị tới khi ổn định mà không được hưởng thêm một khoản chi phí nào khác từ doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về Chế độ của người học nghề khi xảy ra tai nạn lao động. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *