Chia tài sản trả góp khi ly hôn như thế nào?

0
Chia tài sản trả góp khi ly hôn như thế nào?

Vợ chồng tôi thuận tình li hôn, tuy nhiên chưa thoả thuận được với nhau về chia tài sản vì trong khối tài sản của chúng tôi có một chiếc ô tô chúng tôi mua cách đây 2 năm dưới hình thức trả góp, hai vợ chồng tôi cùng góp tiền trả trước một phần chiếc xe, phần còn lại chúng tôi thanh toán trả góp và cả hai cùng ký tên vào hợp đồng trả góp, xe chúng tôi đã nhận và đang sử dụng nhưng đến nay vẫn chưa trả hết số tiền vay ngân hàng. Vậy chiếc xe ô tô đó chúng tôi phải chia thế nào và phần tiền trả góp thì ai là người trả tiếp?

Người gửi: Cao Thị Ngọc Ngà

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Luật trực tuyến. Về vấn đề của bạn, Luật trực tuyến xin tư vấn giúp bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

2. Chia tài sản trả góp khi ly hôn như thế nào?

Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về Tài sản chung của vợ chồng như sau:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Xem thêm:  Xử lý hành vi tảo hôn và tổ chức tảo hôn ?

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Như vậy, chiếc xe ô tô của bạn trong trường hợp này là tài sản chung của hai vợ chồng cùng góp tiền vào mua, khi ly hôn thì nguyên tắc chia tài sản sẽ thực hiện theo Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014: Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn: “1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

Xem thêm:  Hai vợ chồng không có tài sản chung vậy khi ly hôn quyền nuôi cả hai con sẽ thuộc về ai ?

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Xem thêm:  Nghề luật sư thời hiện đại

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.”

Như vậy, về nguyên tắc, ô tô của vợ chồng bạn sẽ chia đôi, nhưng do ô tô là khối thống nhất nên nếu không thỏa thuận được Tòa sẽ giải quyết cho một người có quyền sở hữu chiếc ô tô. Người được nhận ô tô có nghĩa vụ thanh toán một nửa giá trị ô tô cho người còn lại. Còn về nghĩa vụ trả nợ thì đây cũng là nghĩa vụ chung của vợ chồng. Nếu không thỏa thuận được người nào sẽ trả toàn bộ thì cả hai người đều có nghĩa vụ trả một nửa khoản nợ này (khoản vay trả góp chiếc ô tô còn nợ).

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về Chia tài sản trả góp khi ly hôn như thế nào?. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *