Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động.

0
Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động.

Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động.

Nhà tôi có chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây sang chăn nuôi trang trại. Tôi có nghe nói là không cần phải xin phép cơ quan có thẩm quyền không biết có đúng hay không. Chuyển mục đích sử dụng đất, chúng tôi cần phải làm gì, mong luật sư tư vấn giúp cho. Xin cảm ơn.

Người gửi: Trần Việt Hoàng (Nghệ An)

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật trực tuyến. Về câu hỏi của bạn, Luật trực tuyến xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau:

Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động.

Tại điều 57 luật đất đai năm 2013 có quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Đối với trường hợp của gia đình bạn, Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn thi hành nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013 có quy định như sau:

Điều 11. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

Xem thêm:  Bố không tách khẩu với bà có được sang tên quyến sử dụng đất cho con không và hồ sơ sang tên quyền sử dụng đất như thế nào

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;

b) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

2. Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

Như vậy, trường hợp của gia đình bạn sẽ không phải xin phép cơ quan có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động. Để có thể chuyển mục đích sử dụng đất như mong muốn, gia đình cần phải đăng kí biến động và chuẩn bị giấy tờ thủ tục như đã nêu ở trên và nộp tại UBND cấp xã.

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Xem thêm:  Giải đáp về trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm?

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *