Có thể làm giám đốc công ty TNHH đồng thời làm giám đốc công ty cổ phần không ?

0
Có thể làm giám đốc công ty TNHH đồng thời làm giám đốc công ty cổ phần không ?

Thưa luật sư, tôi có một vấn đề rất mong được tư vấn giúp. Hiện tại tôi là chủ sở hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật (Giám đốc) của Công ty TNHH một thành viên, tôi cùng bạn bè muốn thành lập một công ty khác (Công ty Cổ phần).

Theo tôi được biết Luật Doanh nghiệp số 68/2014 đã được bỏ đi quy định “Giám đốc, Tổng giám đốc không được đồng thời làm Giám đốc, Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác”. Vậy tôi muốn hỏi theo luật hiện hành, tôi đang làm Giám đốc công ty TNHH vậy có được đồng thời làm Giám đốc, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần hay không ạ?

Trân trọng cám ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụcTư vấn Luật Doanh nghiệpcủa Pháp luật trực tuyến.

Luật sư Tư vấn Luật Doanh Nghiệp: Yêu cầu tư vấn

Trả lời:

Pháp luật trực tuyến xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề bạn đang vướng mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau.

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2014

Nội dung trả lời:
Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội thông qua là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới rất trọng yếu liên quan đến doanh nghiệp, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đại đa số doanh nghiệp. Chính vì lẽ đó, Luật Doanh nghiệp 2014 đã bãi bỏ nhiều điều khoản đã được chứng minh là hiệu quả thực thi rất thấp hoặc gây cản trở cho hoạt động của Doanh nghiệp.
Việc cấm một người đã làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty cổ phần không được làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) Công ty khác là một quy định gây cản trở của Luật Doanh nghiệp 2005 đã bị bãi bỏ. Do đó, dù bạn đang là chủ sở hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật (Giám đốc) của Công ty TNHH một thành viên, bạn vẫn có thể trở thành Giám đốc công ty cổ phần khác.

Xem thêm:  Tư vấn chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp?

Cụ thể, Điều 81 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về giám đốc, tổng giám đốc của công ty TNHH MTV như sau:

Điều 81. Giám đốc, Tổng giám đốc

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốcvới nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

k) Tuyển dụng lao động;

l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

Xem thêm:  Tất cả các quy định pháp lý để mở dịch vụ kinh doanh massage, spa bạn cần biết?

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.”

Cùng với đó, Điều 157 Luật doanh nghiệp 2014 cũng quy định về giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần như sau:

“Điều 157. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

Xem thêm:  Gian lận xăng dầu - Chuyện lớn hay nhỏ ?

e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyếtcủa Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.”

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì không có nội dung nào cấm hoặc không cho phép giám đốc/tổng giám đốc của công ty TNHH MTV không được làm giám đốc/tổng giám đốc của công ty cổ phần.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyếnYêu cầu tư vấn. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP.

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *