Công chứng sơ yếu lí lịch để xin việc làm ở đâu cho đúng quy định của pháp luật hiện hành

0
Công chứng sơ yếu lí lịch để xin việc làm ở đâu cho đúng quy định của pháp luật hiện hành

Luật sư cho em hỏi em ở hậu giang muốn công chứng sơ yếu lý lịch để đi làm. Mà văn phòng công chứng ở tp hcm có chứng được không hay phải về quê làm. Em cảm ơn.

Người gửi: Trường Nguyễn

Luật sư trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã.

-Công văn số 1520/HTQTCT-CTban hành ngày 20/03/2014 của Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thuộc Bộ tư pháp

– Thông tư số 23/2014/TTLT-BTP-BNV

2. Nội dung tư vấn:

+ Bạn đang cần làm SYLL để xin việc tức là xin xác nhận về thông tin Hộ tich, cư trú của bạn để nộp hồ sơ xin việc.

Căn cứ theo khoản 7 và khoản 9 điều 7 của thông tư này thì Ủy ban nhân dân cấp Xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn có nhiệm vụ và quyền hạn:

“7. Thực hiện việc đăng ký, đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi; đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của Bộ Tư pháp; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

“9.Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực các việc khác theo quy định của pháp luật”.

Như vậy những nội dung cụ thể có liên quan đến thông tin về hộ tịch, cư trú của công dân trong sơ yếu lý lịch thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi công dân có đăng ký thường trú là cơ quan có thẩm quyền chứng thực sơ yếu lý lịch. Bạn chỉ có thể xin xác nhận SYLL tại nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú.

Xem thêm:  Xử phạt với hành vi mua hóa đơn bất hợp pháp

+ Bên cạnh quy định trên, việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận lên sơ yếu lý lịch của cá nhân là một hoạt động hỗ trợ tư pháp nên nó thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng tư pháp Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, phường, thị trấn nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú. Quy định này được ghi nhận tại khoản 1 điều 4 thông tư số 23/2014/TTLT-BTP-BNV:

1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tư pháp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.”

+ Đồng thời tại Công văn số 1520/HTQTCT-CT ban hành ngày 20/03/2014 của Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thuộc Bộ tư pháp hướng dẫn thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai Sơ yếu lý lịch; người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch. Trong trường hợp người thực hiện chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã biết rõ về nhân thân của người khai sơ yếu lý lịch và yên tâm, tin tưởng vào nội dung đã khai trong Sơ yếu lý lịch của người đó, thì xác nhận nội dung Sơ yếu lý lịch là đúng.

Xem thêm:  Tạo điều kiện tối đa để người khuyết tật được tiếp cận thông tin

Như vậy, theo nội dung hướng dẫn của Công văn số 1520/HTQTCT-CT thì có thể hiểu UBND cấp xã, phường chỉ chứng thực chữ ký của người khai sơ yếu lý lịch. Nếu là yêu cầu xác nhận nội dung trong Sơ yếu lý lịch thì chỉ UBND xã, phường nơi người yêu cầu xác nhận lý lịch thường trú mới có thẩm quyền này bởi chỉ có cơ quan này mới có thể biết rõ về nhân thân của người khai sơ yếu lý lịch để xác nhận.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua: Yêu cầu tư vấn để được giải đáp.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính – Pháp luật trực tuyến

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *