Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam

0
Đăng ký thuế lần đầu đối với trường hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh, kê khai nộp thuế thông qua bên Việt Nam

Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế thì bên Việt Nam trực tiếp ký hợp đồng với hợp nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế.

Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.

– Cách thức thực hiện:

+Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục thuế quản lý bên Việt Nam khấu trừ nộp thay

+Thông qua hệ thống bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.2-ĐK-TCT, trên tờ khai ghi sẵn mã số thuế 13 số của các nhà thầu.

+Hợp đồng ký với bên Việt Nam (bản trích lục tiếng Việt).

+Bản sao và bản dịch tiếng Việt “Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề độc lập, giấy chứng nhận đăng ký thuế” do nước chủ nhà cấp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

– Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc đối với các hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại các Cục thuế, tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do người nộp thuế kê khai sai sót)

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục thuế

+Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục thuế

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

– Lệ phí (nếu có):

– Tên mẫu đơn, mẫu tờkhai (nếu có và đề nghị đính kèm )

– Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 04.2-ĐK-TCT, trên tờ khai ghi sẵn mã số thuế 13 số của các nhà thầu

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

+Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

+Quy định tại Điểm 2.7 Mục I Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18/07/2007

Tổng Cục Thuế

Luật sư Hà Trần

Đánh giá bài viết