Điều kiện dự tuyển công chức

0
Điều kiện dự tuyển công chức

Em chuẩn bị tốt nghiệp nên muốn thi tuyển công chức vào cơ quan nhà nước. Em muốn hỏi điều kiện thi tuyển công chức là gì ạ?

Người gửi: Trần Linh ( Hải Phòng)

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật trực tuyến. Về câu hỏi của bạn, Luật trực tuyến xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

– Luật cán bộ công chức 2008

– Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

2. Điều kiện dự tuyển công chức

Để được dự tuyển công chức thì bạn phải đáp ứng cả 2 điều kiện cần và đủ. Cụ thể, điều kiện cần là bạn phải đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức; còn điều kiện đủ là bạn phải không thuộc các trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức. Cụ thể như sau:

– Điều kiện cần: Đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

Trong đó điều kiện đăng ký dự tuyển công chức được quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ công chức 2008 như sau:

“Điều 36. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

Xem thêm:  Đi xe dàn hàng ngang trên đường giao thông bị xử phạt như thế nào?

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.”

– Điều kiện đủ: Không thuộc Các trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức:

Ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện dự tuyển nêu trên thì để được dự thi công chức thì bạn phải không thuộc các trường hợp không được dự tuyển công chức quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật cán bộ công chức 2008, cụ thể như sau:

( Nếu bạn đáp ứng các điều kiện dự tuyển quy định tại Khoản 1 Điều 36 nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì bạn cũng không được đăng ký dự tuyển công chức)

“Điều 36. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.”

Xem thêm:  Lý do chính đáng khi không đến khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

Nếu đáp ứng các điều kiện kể trên thì bạn có thể đăng ký thi tuyển công chức khi có thông báo tuyển dụng. Lúc này, nếu bạn thuộc một trong số các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 24/2010/NĐ-CP thì bạn sẽ được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển hoặc xét tuyển công chức, cụ thể như sau:

“Điều 5. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Xem thêm:  Luân chuyển cán bộ cấp xã (chủ tịch xã) có hợp pháp không ?

2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này hoặc kết quả xét tuyển theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định này.”

Trên đây là tư vấn từ Luật trực tuyến về Điều kiện dự tuyển công chức. Chúng tôi hy vọng quý khách có thể vận dụng được các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *