Doanh nghiệp có cần phải đóng kinh phí công đoàn không?

0
Doanh nghiệp có cần phải đóng kinh phí công đoàn không?

Xin hỏi Luật sư, doanh nghiệp em có nhất thiết phải trích ra một khoản để đóng phí công đoàn không? nếu có thì mức đóng là bao nhiêu?

Người gửi: Trần Thu Trang (Hà Nội)

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật trực tuyến. Về câu hỏi của bạn, Luật trực tuyến xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật công đoàn năm 2012

– Luật Bảo hiểm xã hội 2014

– Nghị định 191/2013/NĐ-CP

2. Doanh nghiệp bạn có nhất thiết phải đóng phí công đoàn không?

Căn cứ theo điều 22, Luật Công đoàn năm 2012:

“Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn

1. Phối hợp với Công đoàn thực hiện chức năng, quyền, nghĩa vụ của các bên theo quy định của pháp luật.

2. Tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

3. Phối hợp với công đoàn cùng cấp xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động.

4. Thừa nhận và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5.Trao đổi, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật khi Công đoàn đề nghị.

Xem thêm:  Thời gian đóng bảo hiểm xã hội có được cộng dồn không?

6.Phối hợp với Công đoàn tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết, thực hiện thoả ước lao động tập thể và quy chế dân chủ cơ sở.

7. Lấy ý kiến của công đoàn cùng cấp trước khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.

8. Phối hợp với Công đoàn giải quyết tranh chấp lao động và những vấn đề liên quan đến việc thực hiện pháp luật về lao động.

9. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn, cán bộ công đoàn và đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.”

Như vậy căn cứ theo quy định tại khoản 9, điều luật này và điều 4, nghị định 191/2013/NĐ-CP việc đóng kinh phí công đoàn là bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp

Như vậy, doanh nghiệp bạn phải đóng kinh phí công đoàn dù đã thành lập công đoàn hay chưa.

3. Mức đóng

Căn cứ khoản 2, điều 26, Luật công đoàn 2012: “2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;”

Như vậy, mức đóng kinh phí công đoàn là 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Căn cứ theo điều 89, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động được xác định là lương và phụ cấp lương theo quy định của luật lao động.

Xem thêm:  Có phải đóng BHXH khi ký HĐLĐ với người đã được hưởng lương hưu?

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về doanh nghiệp có cần phải đóng phí công đoàn không? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *