Dồn điền đổi thửa ruộng canh tác ?

0
Dồn điền đổi thửa ruộng canh tác ?

Kính Chào Pháp luật trực tuyến, tôi có vấn đề cần tư vấn như sau: Nhà tôi có 3 mảnh ruộng của ông bà cha ông để lại: Mảnh số 1 ( 2,4 sào) ở gần UBND Xã. Mảnh số 2 ( 3,6 sào ) ở xa hơn gọi là tầm Trung. Mảnh số 3 ( 3,6 sào ) ở xa nhất gọi là tầm xa. Do nhà tôi đi làm xa không có ai ở nhà nên cho người ta cấy hộ để nộp sản.

Nhưng mới cách đây 1 năm mẹ tôi không đi làm nữa mà về quê ở hẳn, mẹ tôi muốn tự mình làm ruộng để kiếm đồng ra đồng vào. Nhưng mới đây UBND xã có quyết định dồn thiền đổi thửa và đội trưởng đội ruộng đã báo là ruộng nhà tôi sẽ bị dồn mảnh 1 và mảnh 2 vào mảnh 3. để cho tiện canh tác. Nhưng khi mọi người đi họp thì nhà tôi không được thông báo đi họp nên không biết. Bây giờ nhà tôi không muốn chuyển mảnh 1 và mảnh 2 đi xa vì sẽ rất khó canh tác vì xa nhà quá. Tôi lên nói với đội trưởng ruộng họ không biết nhà tôi còn ở đây nên không biết để thông báo đi họp và họ nói là họ đã có nghị quyết rồi không thay đổi được. Khi tôi được biết là ở khu vực nhà tồi có 1 mình nhà tôi là bị chuyển ra ngoài xa còn mọi người khác vẫn canh tác bình thường tôi đến hỏi thì đội trưởng ruộng bảo là nhà tôi bị chuyển như thế là do đi xa lâu ngày không đóng góp tiền làm đường và tiền nhà văn hóa. và cuộc họp đã diễn ra rồi không thay đổi được. Kính Mong Pháp luật trực tuyến cho tôi biết họ làm như vậy đúng hay sai, và nhà tôi có khởi kiện được không!

Xem thêm:  Điều kiện để nhận chuyển nhượng đất trồng lúa ?

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục tư vấn luật đất đai Pháp luật trực tuyến.

Luật sư tư vấn về pháp luật đất đai,: Yêu cầu tư vấn

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng Pháp luật trực tuyến, đối với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp và tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai 2013

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nội dung tư vấn:

Về trình tự thủ tục tiến hành dồn điền đổi thửa theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP:

Điều 78. Trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa”

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp chung cho toàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả tiến độ thời gian thực hiện chuyển đổi) và gửi phương án đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra phương án trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi ruộng đất theo phương án được duyệt.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính.

5. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận.

6. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

Xem thêm:  Tư vấn thủ tục sang tên đổi chủ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

a) Kiểm tra hồ sơ, xác nhận nội dung thay đổi vào đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

c) Lập hoặc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn nơi có đất.

Trường hợp người sử dụng đất đang thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trao Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 76 của Nghị định này.

Như vậy, việc dồn điền đổi thửa phải dựa trên thỏa thuận của cá nhân, hộ gia đình sở hữu đất; UBND xã không có nghĩa vụ, thẩm quyền thu hồi đất và chia lại đất mà chỉ lập phương án dồn điền đổi thửa và nộp lại phương án này cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Do gia đình bạn không được thông báo để đi họp về vấn đề dồn điền đổi thửa nêu trên nên việc UBND xã cùng mọi người tự ý quyết định gộp mảnh 1, 2 của bạn vào mảnh 3 là không hợp lý và trái với pháp luật. Trong trường hợp gia đình bạn ở xa, UBND xã bắt buộc vẫn phải gửi thông báo để gia đình bạn tham gia buổi họp này và đưa ra ý kiến đối với phương án dồn điền đổi thửa.

Thêm vào đó, việc lấy lý do gia đình bạn đi xa lâu ngày không đóng góp tiền làm đường và tiền nhà văn hóa nên phải hưởng những bất lợi trong quyết định dồn điền dổi thửa là trái với pháp luật và thiếu tính dân chủ.

Xem thêm:  Làm thế nào biết được đất đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính?

Bản chất của ” dồn điền đổi thửa ” là giao dịch của hai chủ sử dụng đất, người này đổi đất cho người khác và được chính quyền thừa nhận. nguyên tắc chủ yếu ở đây là quyền tự do thỏa thuận trao đổi bình đẳng giữa các bên, nghiêm cấm việc sử dụng các biện pháp hành chính, cưỡng chế trong công tác dồn điền, đổi thửa. Nếu Ban, tiểu ban dồn điển đổi thửa quan liêu, độc đoán tự ý lấy đất của gia đình bạn để chia cho hộ gia đình khác thì gia đình bạn có thể khiếu nại tới Chủ tịch UBND xã hoặc khởi kiện vụ án hành chính tới Tòa án cấp huyện để được xem xét, giải quyết theo pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai.

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *