Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế

0
Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế

Chào luật sư! Tôi có mua bảo hiểm gia đình dựa theo hộ khẩu. Mà trong hộ khẩu số giấy chứng minh nhân dân của tôi bị sai số, nếu đi khám bệnh thì có được hưởng chế độ bảo hiểm không?

Phương Thúy

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật trực tuyến, đối với câu hỏi của bạn Luật trực tuyến xin được tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau: theo những thông tin bạn chia sẻ, chúng tôi thấy rằng bạn đang thắc mắc về vấn đề pháp lý liên quan đến giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế.

Theo quy định pháp luật hiện hành về bảo hiểm y tế (BHYT), BHYT là bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia do Nhà nước tổ chức thực hiện để chăm sóc sức khỏe cơ bản cho nhân dân. Áp dụng vào sự việc của bạn và theo điều 3 Quyết định 1313/QĐ-BHXH quy định:

Điều 3. Thông tin in trên phôi thẻ BHYT khi phát hành cho người sử dụng gồm:

1. Tiêu thức quản lý người tham gia BHYT.

1.1. Mã số thẻ BHYT: ghi mã thẻ của người tham gia BHYT cấp theo quy định của BHXH Việt Nam.

1.2. Họ và tên: ghi họ và tên của người tham gia BHYT bằng chữ in hoa, theo hồ sơ đăng ký tham gia BHYT.

1.3. Ngày sinh: ghi ngày, tháng, năm sinh của người tham gia BHYT theo hồ sơ đăng ký tham gia BHYT.

1.4. Giới tính: ghi nam hoặc nữ theo hồ sơ đăng ký tham gia BHYT.

1.5. Mã nơi đối tượng sinh sống: ghi ký hiệu nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và ký hiệu nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

1.6. Địa chỉ: ghi địa chỉ nơi cư trú (thường trú, tạm trú) của người có tên trên thẻ BHYT. Riêng trẻ em dưới 06 tuổi ghi địa chỉ của mẹ hoặc cha hoặc người giám hộ; trẻ em bị bỏ rơi ghi địa chỉ của người nuôi dưỡng hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng.

1.7. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: ghi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu do người tham gia BHYT đăng ký và mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

1.8. Thời hạn sử dụng: ghi thời hạn sử dụng từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm theo quy định hiện hành của BHXH Việt Nam.

1.9. Thời điểm đủ 05 năm liên tục: ghi từ ngày…./…./….. tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục, cụ thể:

a) Trường hợp người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT hoặc thời gian tham gia liên tục chưa đủ 05 năm thì để trống (không ghi tiêu thức này).

b) Trường hợp đã tham gia liên tục từ đủ 05 năm trở lên thì ghi thời điểm đủ 05 năm liên tục như sau:

– Những người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 01/01/2015 thì ghi từ ngày 01/01/2015.

– Từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia BHYT bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì ghi từ ngày đầu tiên của năm thứ 6.

1.10. Cha (mẹ): chỉ ghi đối với thẻ BHYT cấp cho trẻ em dưới 6 tuổi, theo thứ tự ưu tiên như sau: ghi họ và tên mẹ; trường hợp không có mẹ thì ghi họ và tên cha; nếu không có cha, mẹ thì ghi họ và tên người giám hộ (cá nhân hoặc người đại diện tổ chức được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ).

Xem thêm:  Quy trình xin nghỉ việc không lương?

Theo đó, trong thẻ BHYT sẽ không có nội dung về số chứng minh nhân dân. Như vậy bạn vẫn được hưởng những quyền và lợi ích khi tham gia đóng BHYT và cung cấp đúng những thông tin được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp liên quan đến hộ tịch như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi cư trú; nơi đăng ký khám chữa bệnh…

Ngoài ra, thẻ BHYT sẽ không có giá trị sử dụng được quy định tại điều 16 Luật BHYT 2008, theo đó:

Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

4. Thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;

b) Thẻ bị sửa chữa, tẩy xoá;

c) Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế

Như vậy, thẻ BHYT sẽ không có giá trị nếu người tham gia BHYT có hành vi cố ý sửa chữa hoặc không tiếp tục tham gia đóng BHYT.

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *