Hành vi mua dâm, bán dâm có bị truy tố trách nhiệm hình sự hay không?

0
Hành vi mua dâm, bán dâm có bị truy tố trách nhiệm hình sự hay không?

Tháng 4/2015 tôi bị kiện về tội mại dâm khi đó tôi đã 20 tuổi, vậy tôi không biết hành vi mua dâm,bán dâm có bị truy tố trách nhiệm hình sự hay không? Tôi sẽ bị xử lí như thế nào?

Người gửi: Lê Thu Phương

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Luật trực tuyến. Về vấn đề của bạn, Luật trực tuyến xin tư vấn giúp bạn như sau.

1, Căn cứ pháp lý

– Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003;

– Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình.

2, Hành vi mua dâm, bán dâm có bị truy tố trách nhiệm hình sự hay không?

Theo Điều 3 pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003 các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

“1. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

2. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

3. Mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm.”

Hành vi mua dâm, bán dâm là các hành vi bị cấm thực hiện. Do đó người nào thực hiện hành vi này, tuỳ vào mức độ mà có mức xử phạt phù hợp.

Xem thêm:  Mức xử phạt hành chính hành vi sử dụng bằng giả

– Đối với người có hành vi mua dâm:

Điều 22. Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003 quy định về Xử lý đối với người mua dâm như sau:

1. Người mua dâm tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền.

2. Người mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, người mua dâm sẽ không bị truy tố trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử phạt hành chính trừ trường hợp bị nhiễm HIV mà cố tình lây nhiễm cho người khác.

Việc xử phạt hành vi vi phạm hành chính được quy định cụ thể tại Điều 22 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về Hành vi mua dâm:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm.

Như vậy tuỳ vào tính chất của hành vi này mà mức phạt tiền khác nhau.

– Đối với người bán dâm:

Theo Điều 23 Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003 quy định về Xử lý đối với người bán dâm, cụ thể:

“1. Người bán dâm, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. Người bán dâm là người nước ngoài thì tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất.

Xem thêm:  Mượn chứng minh thư để đăng ký thuê bao di động?

2. Người bán dâm biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Tương tự với hành vi mua dâm, người bán dâm sẽ bị xử phạt hành chính, áp dụng các hình thức giáo dưỡng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trừ trường hợp người bán dâm bị nhiễm HIV và có hành vi cố tình lây nhiễm cho người khác.

Người bán dâm bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 23 Nghị định 167/2013/NĐ-CP:

“Điều 23. Hành vi bán dâm

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Tóm lại cả hai hành vi mua dâm và bán dâm chỉ bị truy tố trách nhiệm hình sự trong trường hợp cố tình lây nhiễm HIV cho người khác. Còn lại sẽ bị xử phạt hành chính hoặc áp dụng biện pháp giao dưỡng tại xã phường.

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về Hành vi mua dâm,bán dâm có bị truy tố trách nhiệm hình sự hay không? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Xem thêm:  Những trường hợp được tạm hoãn và miễn nhập ngũ

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *