Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cần phải công chứng, chứng thực không?

0
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cần phải công chứng, chứng thực không?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cần phải công chứng, chứng thực không?

Nhà tôi có một miếng đất ở quê hiện tại đang bán cho người khác. Chúng tôi có hợp đồng mua bán chuyển nhượng đất nhưng không biết hợp đồng này có nhất thiết phải đi công chứng hay chúng tôi chỉ cần giao đất tạo điều kiện để người ta có thể thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất là được. Mong luật sư tư vấn giúp cho. Xin cảm ơn.

Người gửi: Nguyễn Thị Bích Ngọc (Hải Phòng)

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật trực tuyến. Về câu hỏi của bạn, Luật trực tuyến xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau:

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cần phải công chứng, chứng thực không?

Đối với loại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định như sau:

Điều 689. Hình thức chuyển quyền sử dụng đất

1. Việc chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện thông qua hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

3. Việc thừa kế quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 733 đến Điều 735 của Bộ luật này.

Xem thêm:  Hạn mức giao đất và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đât

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Như vậy, bạn cần phải đến cơ quan có thẩm quyền để công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất.

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cần phải công chứng, chứng thực không? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *