Hướng dẫn các viết phiếu xuất kho theo quy định mới nhất

0
Hướng dẫn các viết phiếu xuất kho theo quy định mới nhất

Xin chào Pháp luật trực tuyến! Theo mẫu số 02-vt ban hành kèm theo thông tư 133 của bộ tài chính. Em đang làm mẫu phiếu xuất kho theo mẫu trên. Thì thay yêu cầu thay đổi về cơ bản thì vẫn thế chỉ thay ô ký người lập phiếu thay bằng thủ kho và ô ký thủ kho thì thay bằng người giám sát.

Như vậy thi có ảnh hưởng gì không? Mong Luật sư tư vấn giúp! Xin cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Pháp luật trực tuyến. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Chuyên viên tư vấn

Phiếu xuất kho là văn bản được lập để theo dõi chi tiết số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ đã xuất cho các bộ phận trong doanh nghiệp sử dụng, làm căn cứ để hạch toán chi phí và kiểm tra sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư. Doanh nghiệp lập phiếu xuất kho theo mẫu 02-VT ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC.

1. Mẫu phiếu xuất kho ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: Mẫu số 02 – VT

Bộ phận: Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Xem thêm:  Tư vấn hoạch toán thuế đối với các khoản thu, chi của trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên ?

Ngày…… tháng…… năm 20….

Số:…………………………………….

Nợ:……………………..

Có:……………………..

Họ và tên người nhận hàng:…………………………………………………Địa chỉ (bộ phận):…………….

Lý do xuất kho:…………………………………………………………………………………………………………..

Xuất tại kho (ngăn lô):……………………………………………….Địa điểm:………………………………..

STTTên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóaMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Yêu cầuThực xuất
ABCD1234
Cộngxxxxx

Số chứng từ gốc kèm theo:……………………………………………………………………………

Tổng số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………………………………

Ngày….tháng…..năm….
Người lập phiếu

(Ký, họ tên)
Người nhận hàng

(Ký, họ tên)
Thủ kho

(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)
Giám đốc

(Ký, họ tên)

2. Mẫu phiếu xuất kho ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:…………………………

Bộ phận:……………………….

Mẫu số 02 – VT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày….tháng….năm……

Số:………………………….

Nợ………………………..

Có………………………..

– Họ và tên người nhận hàng:……………………………. Địa chỉ (bộ phận):……………….

– Lý do xuất kho:…………………………………………………………………………………………..

– Xuất tại kho (ngăn lô):…………………… Địa điểm……………………………………………..

STTTên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóaMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Yêu cầuThực xuất
ABCD1234
Cộngxxxxx

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………

– Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………………………..

Ngày….tháng…..năm….
Người lập phiếu

(Ký, họ tên)
Người nhận hàng

(Ký, họ tên)
Thủ kho

(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)
Giám đốc

(Ký, họ tên)

Cách viết phiếu xuất kho

Xem thêm:  Mức xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu; họ tên người nhận hàng, tên đơn vị (bộ phận); số hóa đơn hoặc lệnh xuất kho, ngày, tháng, năm theo hóa đơn; lý do xuất kho, và tên kho xuất.

Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (số vật tư,sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).

Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (tên vật tư, sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).

Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ qua).

Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).

Cột 1: Ghi số lượng theo yêu cầu của người (bộ phận) sử dụng trên chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh xuất).

Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất (số lượng thực tế xuất kho có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).

Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho một đơn vị hàng hóa.

Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng.

Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu xuất cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.

Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu xuất kho.

Phiếu xuất kho do bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý (tùy theo tổ chức, quản lý và quy định của từng loại doanh nghiệp), lập thành 3 liên. Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký và chuyển cho Giám đốc hoặc người ủy quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận phiếu xuống kho nhận hàng.

Sau khi xuất kho thủ kho ghi rõ ngày, tháng, năm xuất kho, cùng người nhận hàng ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.

Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.

Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán.

Liên 3: Giao cho người nhận hàng.

Xem thêm:  Thuế giá trị gia tăng của "Giải pháp bảo vệ thương hiệu tích hợp"?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua: Yêu cầu tư vấn để được giải đáp.

Lương Thị Lan – Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế – Pháp luật trực tuyến

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *