Hướng dẫn thủ tục phúc khảo thi công chức 2019

0
phapluattructuyen img - Hướng dẫn thủ tục phúc khảo thi công chức 2019

Khi nhận được kết quả thi công chức, nếu thí sinh cảm thấy điểm thi không đúng với số điểm mình chắc chắn nhận được thì có thể làm thủ tục phúc khảo.

Dưới đây là một số quy định cần biết nếu thí sinh có ý định làm thủ tục phúc khảo.

Chỉ được phúc khảo với trường hợp thi viết

Từ năm 2019, cách thức thi tuyển công chức có nhiều thay đổi theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Cụ thể, thí sinh phải trải qua 02 vòng với các hình thức thi khác nhau. Tuy nhiên, không phải với hình thức nào thí sinh cũng được quyền phúc khảo.

– Ở vòng 1: Nếu thi trắc nghiệm trên máy tính thì thí sinh không được thực hiện phúc khảo; chỉ được phúc khảo với hình thức thi trên giấy.

– Ở vòng 2: Nếu thi theo hình thức phỏng vấn thì không thực hiện phúc khảo. Chỉ phúc khảo nếu thi theo hình thức thi viết.

Căn cứ: Khoản 4 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Thời hạn nộp đơn phúc khảo thi công chức

– Ở vòng 1: Thí sinh phải nộp đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức;

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, thời hạn trên có thể kéo dài thêm không quá 15 ngày.

– Ở vòng 2: Thí sinh phải nộp đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2.

Xem thêm:  Điều kiện bảo lãnh người thân sang Đài Loan theo diện con nuôi

Căn cứ: Khoản 4, khoản 10 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Thời điểm biết kết quả phúc khảo thi công chức

– Nếu phúc khảo ở vòng 1: Thí sinh được biết kết quả phúc khảo chậm nhất 15 ngày, sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, thời hạn trên có thể kéo dài thêm không quá 15 ngày.

– Nếu phúc khảo ở vòng 2: Thí sinh được biết kết quả phúc khảo chậm nhất là 15 ngày, sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

Căn cứ: Khoản 4, khoản 10 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

:Mẫu Đơn xin phúc khảo thi công chức 2019

Hiện nay, các văn bản hiện hành quy định thi tuyển công chức không ban hành kèm theo Mẫu Đơn xin phúc khảo. Do đó, có thể tham khảo mẫu đơn sau đây của Pháp luật trực tuyến.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

…, ngày …tháng… năm 2019

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức …….

Tên tôi là: …………………………………………. Nam, nữ: …………

Ngày sinh: ………………………………………………………….

Thường trú: ………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………

Tốt nghiệp trường: …………………………….. Trình độ: …………… Chuyên ngành: …………

Đơn vị dự tuyển: ………………………………………………………………………………………….

SBD: ……………………………………………………….; Mã dự tuyển: …………………………….

Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức…….năm 2019, kết quả điểm thi vòng 1 của tôi như sau:

Môn Kiến thức chung: …………..điểm.

Xem thêm:  Thi nâng ngạch công chức - Những quy định mới áp dụng từ 2019

Môn Ngoại ngữ: …………..điểm.

Môn Tin học: …………..điểm.

Với kết quả điểm thi như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và chấm phúc khảo bài thi cho tôi:

Môn …………………………

Môn …………………………

Môn………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

….., ngày….tháng…năm….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *