Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ ?

0
Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ ?

Thưa luật sư, Tôi muốn biết: Quyền sở hữu trí tuệ là gì?

A. Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyềnliên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với sản phẩm đó

B. Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ

C. Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền

liên quan đến quyền tác giả

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Giải thích cho cách lựa chọn của mình?

Người gửi:Minh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn luật sở hữu trí tuệcủa Pháp luật trực tuyến

Trả lời

Pháp luật trực tuyến đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

Khoản 1 Điều 4 Luật số 36/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ có quy định: “Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng”.

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Xem thêm:  Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thực hiện như thế nào ?

Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.

Theo đó, quyền đối với sản phẩm thuộc sở hữu công nghiệp khác với quyền đối với giống cây trồng. Như vậy, đáp án đúng nhất ở đây là đáp án D.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật Sở hữu trí tuệ – Pháp luật trực tuyến

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *