Khoản tiền lương đóng góp vào quỹ từ thiện có phải tính thuế TNCN không?

0
Khoản tiền lương đóng góp vào quỹ từ thiện có phải tính thuế TNCN không?

Tóm tắt câu hỏi:

Khoản tiền lương đóng góp vào quỹ từ thiện có phải tính thuế TNCN không?

Công ty tôi có phát động phong trào ủng hộ trẻ em vùng cao đóng góp cho quỹ từ thiện mỗi cán bộ 3 ngày lương. Việc ủng hộ của Công ty đã được Hội chữ thập đỏ của tỉnh tiếp nhận. Vậy tôi muốn hỏi khi tôi tính thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ thì khoản tiền ủng hộ này có được trừ khi thu nhập tính thuế không?

Người gửi: LTG (Hà Nội)

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật trực tuyến. Về câu hỏi của bạn,Luật trực tuyến xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

– Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về các khoản được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

2. Khoản tiền lương đóng góp vào quỹ từ thiện có phải tính thuế TNCN không?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC về Các khoản giảm trừ như sau:

“3. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

a) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

a.1) Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.

Các tổ chức cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, phải được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Xem thêm:  Mình muốn hỏi tổng thuế phải nộp khi chuyển nhượng đất đai ?

Tài liệu để chứng minh đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa là chứng từ thu hợp pháp của tổ chức, cơ sở.

a.2) Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

b) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh vào năm nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ không hết không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, khuyến học.”

Căn cứ vào quy định nêu trên thì khoản đóng góp cho quỹ từ thiện sẽ được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế của các cá nhân. Do đó, khi tính thuế thu nhập cá nhân cho các cán bộ thì bạn sẽ trừ khoản tiền ủng hộ này khỏi thu nhập chịu thuế cho cán bộ.

Xem thêm:  Thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú từ trúng thưởng được quy định như thế nào?

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về Quy định của pháp luật về xuất hóa đơn thế nảo? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *