Làm thế nào để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài?

0
Làm thế nào để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài?

Hiện tại bố đang ở nước ngoài và hàng tháng vẫn gửi tiền về tôi ở Việt Nam. Tôi sử dụng số tiền đó để hoạt động kinh doanh bất động sản và hiện tại đã mở được công ty kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Thời gian gần đây bố tôi gặp vấn đề về tài chính ở bên nước ngoài và tôi muốn gửi tiền sang cho tôi. Vậy tôi xin hỏi, làm thế nào để gửi tiền sang nước ngoài được? Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Lại Minh Đức

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật trực tuyến, về vấn đề của bạn Luật trực tuyến xin được tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh ngoại hối và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ngoại hối.

2. Làm thế nào để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là tại Điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ-CP về chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài có quy định như sau:

“Điều 7. Chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài

1. Người cư trú là tổ chức được thực hiện chuyển tiền một chiều ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ hoặc các mục đích khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xem thêm:  Có được miễn thuế TNCN khi chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai ?

2. Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau:

a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

b) Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;

c) Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;

d) Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

đ) Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

e) Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;

g) Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

3. Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài có ngoại tệ trên tài khoản hoặc các nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được chuyển, mang ra nước ngoài; trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài.

4. Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền.”

Theo như thông tin bạn cung cấp đến cho chúng tôi thì chúng tôi nhận thấy, với tình huống này của bạn thì bạn đang muốn chuyển tiền sang cho bố để trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài theo Điểm d Khoản 2 Điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ-CP. Thêm vào đó, hoạt động kinh doanh của bạn ở trong nước là hoàn toàn hợp pháp và có nguồn thu hợp pháp là đồng Việt Nam thì bạn được mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ-CP.

Xem thêm:  Tổng quan về thuế Môn bài

Như vậy, để chuyển tiền ra nước ngoài cho bố bạn thì bạn cần chứng minh nguồn thu của bạn là hợp pháp, tiếp đó sẽ tiến hành mua ngoại tệ và chọn một tổ chức tín dụng uy tín để thực hiện việc chuyển tiền sang cho bố bạn và tùy từng mục đích chuyển mà bạn sẽ được tổ chức tín dụng hướng dẫn trình tự, thủ tục một cách đầy đủ.

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về Làm thế nào để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *