Mức lương tăng ca đối với ngày làm việc là ngày nghỉ hàng tuần của người lao động ?

0
Mức lương tăng ca đối với ngày làm việc là ngày nghỉ hàng tuần của người lao động ?

Thưa luật sư, tôi có câu hỏi cần được giải đáp như sau: tiền lương cố định của tôi là 4.400.000 đồng, được nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Gần đây, công ty tôi nhiều việc phải giải quyết và yêu cầu nhân viên tăng ca. Tình đến nay tôi đã tăng ca được 4 ngày (các ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần) và có mấy ngày tăng ca làm ban đêm. Tôi muốn được biết mình sẽ được trả mức lương tăng ca là bao nhiêu, mọi người thường bảo là bằng 1,5 lần mức lương ngày thường có đúng không? Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: Thu Thủy

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật trực tuyến. Về câu hỏi của bạn, Luật trực tuyến xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ 2012);

– Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

2/ Mức lương tăng ca đối với ngày làm việc là ngày nghỉ hàng tuần của người lao động?

Với những ngày tăng ca rơi vào ngày nghỉ hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật), bạn được trả lương ít nhất bằng 200% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc. Với những ngày bạn tăng ca làm việc ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc theo công việc làm vào ban ngày, căn cứ theo điều97 BLLĐ 2012:

Xem thêm:  Phải làm sao khi công ty trả sai mức lương so với hợp đồng lao động đã ký kết ?

” 1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Ngoài ra, bạn thuộc nhóm người được trả lương công việc tính theo thời gian nên theo khoản 1 điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH, tiền lương làm thêm giờ của bạn được tính như sau:

“Trả lương khi người lao động làm thêm giờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 104 của Bộ luật lao động và được tính như sau:

Xem thêm:  Hồ sơ và thời gian giải quyết hưởng chế độ thai sản

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

Trong đó:

“a) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không quá 208 giờ đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường và không kể số giờ làm thêm). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không quá 8 giờ/ngày và không kể số giờ làm thêm).

Tiền lương giờ thực trả nêu trên không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động”.

Xem thêm:  Được nghỉ thêm bao lâu để dưỡng sức sau khi nghỉ hết 06 tháng chế độ thai sản?

b) Mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

c) Mức ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;

d) Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động.

…”

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về Mức lương tăng ca đối với ngày làm việc là ngày nghỉ hàng tuần của người lao động?

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *