Ngoài lương và trợ cấp ra thì có khoản nào được xem là cơ sở để đóng tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc?

0
Ngoài lương và trợ cấp ra thì có khoản nào được xem là cơ sở để đóng tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Ngoài lương và trợ cấp ra thì có khoản nào được xem là cơ sở để đóng tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Theo em được biết, luật bảo hiểm có quy định, ngoài lương và phụ cấp thì các khoản bổ sung khác cũng được xem là cơ sở để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Xin hỏi luật sư có đúng như vậy không và các khoản bổ sung đó bao gồm khoản nào? Mong luật sư tư vấn giúp cho. Xin cảm ơn.

Người gửi: Nguyễn Lan

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật trực tuyến. Về câu hỏi của bạn, Luật trực tuyến xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau:

Ngoài lương và trợ cấp ra thì có khoản nào được xem là cơ sở để đóng tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Căn cứ vào Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về luật bảo hiểm xã hội thì:

Điều 30. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi,tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Xem thêm:  Chi trả chế độ cho người bị tai nạn lao động như thế nào ?

Theo đó, đúng như bạn nói, từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 thì ngoài lương và phụ cấp lương ra, các khoản bổ sung khác cũng được xem là cơ sở để tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Căn cứ vào Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao độngthì:

Điều 4. Tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động

3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Như vậy, các khoản bổ sung dùng để làm cơ sở tính đóng bảo hiểm xã hội chỉ gồm Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về Ngoài lương và trợ cấp ra thì có khoản nào được xem là cơ sở để đóng tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Xem thêm:  Công ty không thực hiện nâng lương theo hợp đồng lao động là đúng hay sai?

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *