Người bị kết án phạt tù được hoãn chấp hành, tạm đình chỉ chấp hành án không ? Trong những trường hợp nào ?

0
Người bị kết án phạt tù được hoãn chấp hành, tạm đình chỉ chấp hành án không ? Trong những trường hợp nào ?

Theo quy định tại Điều 61, 62 Bộ luật Hình sự người bị kết án phạt tù có thể được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án. Theo quy định tại Điều 61 Bộ luật Hình sự họ được hoãn chấp hành án phạt tù trong các trường hợp sau:

Yêu cầu tư vấn

– Bị bệnh nặng được hoãn cho đến khi sức khỏe hồi phục;

– Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tuổi

– Là lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 1 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

– Bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 1 năm.

Trân tọng./.

Bộ phận tư vấn Luật Hình sự – Pháp luật trực tuyến

Luật sư Hà Trần

Xem thêm:  Tội làm trái các quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *