Nhà đất chưa có sổ đỏ có được đền bù theo đơn giá nhà ở khi giải tỏa ?

0
Nhà đất chưa có sổ đỏ có được đền bù theo đơn giá nhà ở khi giải tỏa ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Em trai tôi cất nhà trên phần đất của ông bà cho (có di chúc, ông bà mất năm 2007 đến nay di chúc chưa được công bố và phần đất của ông bà chưa làm Quyền sử dụng đất). Một phần đất của ông bà nằm trong diện giải tỏa Nhà nước.

Vậy xin hỏi căn nhà của em tôi có được đền bù theo đơn giá nhà ở hay không? Căn nhà không có quyền sử dụng đất, không có hộ khẩu (vì hộ khẩu của em tôi ở chung với ông bà). Phần đất của ông Bà hưởng thừa kế và căn nhà của em tôi cất kế nhà ông bà.?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: D.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụcTư vấn luật đất đaicủa Pháp luật trực tuyến.

Luật sư tư vấn về đền bù, giải tỏa, thu hồi đất,: Yêu cầu tư vấn

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Pháp luật trực tuyến, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn như sau

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

2. Nội dung tư vấn:

Thứ nhất về vấn đề giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều 101 Luật đất đai có quy định như sau:

” Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Theo đó đối với trường hợp của bạn mảnh đất đó là của ông bà bạn sử dụng từ lâu và không xảy ra tranh chấp thì em trai bạn sẽ được cấp giấy chứng nhậ quyền sử dụng đất đối với mảnh đất đó và quyền sở hữu ngôi nhà mà em bạn đã xây trên mảnh đất.

Thứ hai về điều kiện được bồi thường khi nhà nước thu hồi

Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai có quy định như sau

“Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

Theo đó sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng sẽ được hưởng bồi thường khi bị nhà nước thu hồi, giải tỏa thì bạn sẽ được đền bù đối với cả giá trị quyền quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật đất đai qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn giải đáp pháp luật đất đai trực tuyến: Yêu cầu tư vấn.

Bộ phận tư vấn luật đất đai – Pháp luật trực tuyến

Luật sư Hà Trần

Xem thêm:  Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai) theo quy định mới nhất ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *