Nhận nuôi con nuôi có được hưởng chế độ thai sản?

0
Nhận nuôi con nuôi có được hưởng chế độ thai sản?

Vợ chồng tôi do có một số vấn đề về sức khỏe nên ảnh hưởng đến việc sinh sản, chúng tôi sẽ nhận con nuôi vào tháng sau, ngay sau khi đứa bé ra đời. Tôi có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Nghe nói, trong trường hợp nhận con nuôi đang còn bé tôi có thể được hưởng chế độ thai sản có đúng không? Luật sư giải đáp giúp tôi. Cảm ơn.

Người gửi: Phan Châu Linh (Hải Phòng)

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật trực tuyến. Về câu hỏi của bạn, Luật trực tuyến xin tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau:

1. Nhận con nuôi có được hưởng chế độ thai sản?

Căn cứ theo quy định tại điều 28, Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, các trường hợp sau đây được hưởng chế độ thai sản:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Xem thêm:  Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động.

Do trường hợp bạn nhận con nuôi ngay khi đứa bé vừa sinh ra nên trong trường hợp này, bạn được quyền hưởng chế độ thai sản nếu bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi bạn nhận con nuôi.

2. Mức hưởng chế độ thai sản trong trường hợp nhận con nuôi

– Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

– Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:

+ Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

( Hiện nay mức lương tối thiểu là 1.150.000 đồng/tháng)

– Hồ sơ hưởng chế độ thai sản như sau:

Trường hợp 1: Bạn đang có quan hệ lao động

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con hoặc giấy chứng tử trong trường hợp sau khi sinh con mà con chết hoặc mẹ chết.

Nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi phải có chứng nhận theo quy định của pháp luật.

3. Xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc xác nhận của người sử dụng lao động đối với lao động nữ là người tàn tật.

Xem thêm:  Điều chuyển người lao động làm công việc khác được thực hiện như thế nào?

4. Danh sách người hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

Trường hợp 2: Khi bạn không còn quan hệ lao động, hồ sơ gồm có:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải có chứng nhận theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về nhận nuôi con nuôi có được hưởng chế độ thai sản? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *