Phân chia di sản thừa kế không di chúc

0
phapluattructuyen img - Phân chia di sản thừa kế không di chúc

Xin chào Luật sư! Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho trường hợp sau: Ông Bà tôi có mảnh đất là tài sản chung của ông bà, có trước năm 1986. Năm 1996 Ông tôi bệnh mất không có để lại di chúc. Ông Bà có 7 người con: 2 nam 5 nữ, (khi Ông mất 2 Gì út chưa đủ 18 tuổi, Mẹ tôi và Gì thứ 2 đã lấy chồng). Sau khi Ông mất, mọi người đồng ý chia mảnh đất đó làm 3 cho Bà và 2 Cậu, nhưng Cậu lớn không đồng ý đòi chia làm 2 cho 2 Cậu.

Mọi người sợ Cậu lớn quậy phá nên để chia 2, và sau 2 Cậu đã đăng ký quyền sử dụng cho mảnh đất của mình. Nay Gì tôi thấy không công bằng, muốn chia lại tài sản theo thừa kế tài sản không di chúc. Theo tôi biết thời hiệu khỏi kiện chia tài sản thừa kế không di chúc là 10 năm, nay đã hết. Nhưng tài sản thừa kế đó là tài sản chung của ông bà, nay Bà còn sống. Hỏi còn khỏi kiện chia tài sản thừa kế không di chúc nữa không? Và mảnh đất đó 2 Cậu đã đăng ký quyền sử dụng đất tên mình rồi và Cậu bé đã bán đi 1 nửa mảnh đất của mình. Hỏi còn khởi kiện chia tài sản thừa kế không di chúc nữa không? Nếu chia được sẽ chia như thế nào? Nhờ Luật sư tư vấn giùm. Cảm ơn Luật sư!

Câu hỏi được biên tập tư chuyên mục tư vấn luật dân sựcủa Pháp luật trực tuyến.

Tư vấn pháp luật trực tuyến: Yêu cầu tư vấn

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Pháp luật trực tuyến. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Xem thêm:  Tòa án nhân dân nào sẽ xử lý tranh chấp bồi thường?

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự 1995,

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định của pháp luật thi thời hiệu khởi kiện về phân chia di sản thừa kế là mười năm kể từ thời điểm mở thừa kế tức là khi hết thời hạn 10 năm đó thì các đồng thừa kế sẽ mất quyền khởi kiện về phân chia di sản thừa kế. Như vậy là dị của bạn trong trường hợp này sẽ không thể khởi kiện phân chia di sản thừa kế. tuy nhiên thi Căn cứ vào nghi quyết số 02/2004/NQ-HĐTP 2.4a. Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt như sau:

a.1. Trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp và thoả thuận việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc.

a.2. Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thảo thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ.

a.3. Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.

b. Trường hợp người chết để lại di sản cho các thừa kế nhưng các thừa kế không trực tiếp quản lý, sử dụng mà di sản đó đang do người khác chiếm hữu bất hợp pháp hoặc thuê, mượn, quản lý theo uỷ quyền… thì các thừa kế có quyền khởi kiện người khác đó để đòi lại di sản.

Và căn cứ vào Điều 684 BLDS 1995. Họp mặt những người thừa kế

1- Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thoả thuận những việc sau đây:

a) Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc;

b) Cách thức phân chia di sản.

2- Mọi thoả thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản.

Như vây là trong tinh huống này chúng ta chia ra làm 2 trường hợp.

Xem thêm:  Hồ sơ thủ tục để được hưởng chính sách bảo trợ xã hội?

Trường hợp 1 mọi người trong gia đình bạn có thỏa thuận chia ra tài sản đó cho 2 cậu nhưng thỏa thuận đó không lập thành văn bản. Như vậy trong trương hợp này thi thỏa thuận đó sẽ không được công nhận.chính vì vậy mà nó rơi vào trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung. Vi vậy mà dì của bạn có thể khởi kiện ra tòa yêu cầu phân chia tài sản chung. Và theo quy đinh của pháp luật thi đây thuộc tai sản sở hữu chung hợp nhất chinh vị vậy mà nêu như các bên không có thỏa thuận thi tái sản sẽ được chia đều cho các đồng sở hữu.

Trương hợp 2: thỏa thuận đó được lập thành văn bản. Theo quy định của phap luật thi thỏa thuận đó được công nhận chính vi vậy mà trong trường hợp này thi việc phân chía di sản sẽ tuân theo thỏa thuận đó chính vì vậy mà dì của bạn sẽ không thể khởi kiện yêu cầu phân chia tài sản chung.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách quatổng đài tư vấn trực tuyến Yêu cầu tư vấn. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Xem thêm:  Di sản thừa kế là đất đai thì thủ tục và cách thức chia như thế nào?

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự – Pháp luật trực tuyến

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *