Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, khi mang thai sẽ được hưởng những chế độ gì?

0
Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, khi mang thai sẽ được hưởng những chế độ gì?

Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, khi mang thai sẽ được hưởng những chế độ gì?

Tôi hiện đang làm nhân viên ở một công ty. Tôi tham gia bảo hiểm xã hội liên tục đã 02 năm nay, hiện tại tôi đang mang bầu và đang rất cần nhận được sự tư vấn từ Luật trực tuyến. Mong các luật sư và chuyên viên của Luật trực tuyến giải đáp giúp tôi, khi tham gia bảo hiểm xã hội như vậy thì tôi sẽ nhận được những chế độ gì? Cụ thể là như thế nào thưa luật sư?

Người gửi: Lê Anh Phương (Hải Phòng)

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Luật trực tuyến. Về câu hỏi của bạn Luật trực tuyến xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

Lao động nữ là một loại lao động đặc thù bởi vì lao động nữ thực hiện cùng lúc hai chức năng: Người lao động và người mẹ. Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, các chế độ đối với lao động nữ khi thai sản nhằm trợ giúp, bổ sung thăng bằng và bảo đảm sức khỏe cho người lao động nữ khi thực hiện chức năng làm mẹ, giúp lao động nữ có được khoản trợ cấp thay thế cho phần thu nhập bị mất do không làm việc vì sinh con. Chế độ này là sự bảo vệ sức khỏe của những bà mẹ đang lao động và con của họ bằng cách cung cấp: Chăm sóc về y tế trước khi sinh, trong khi sinh và sau khi sinh. Như vậy, khi bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục 02 năm, bạn hoàn toàn có thể được chăm sóc về y tế trước khi sinh, trong khi sinh và sau khi sinh. Cụ thể như sau:

1/ Các chế độ thai sản trước khi sinh

Trước khi sinh con, bạn sẽ được hưởng các chế độ như khám thai hoặc nếu có bất kỳ rủi ro nào như sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý bạn cũng sẽ được chăm sóc về y tế theo đúng quy định tại điều 32, điều 33 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể về thời gian và mức hưởng như sau:

a. Thời gian hưởng chế độ thai sản trước khi sinh

“Điều 32. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

Xem thêm:  Không ký hợp đồng lao động, khi nghỉ việc có được nhận lại lương không?

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

b. Mức hưởng chế độ thai sản trước khi sinh

Mức hưởng của bạn trong trường hợp này sẽ bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

2/ Chế độ thai sản trong khi sinh

Bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con với thời gian và mức hưởng như sau:

a/ Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh

“1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

Xem thêm:  Đã nghỉ việc có phải bồi thường thiệt hại về máy móc, thiết bị cho công ty hay không?

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần”.

b. Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh

Mức hưởng của bạn trong trường hợp này sẽ bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Xem thêm:  Người lao động bị điều tra hình sự thì có bị buộc thôi việc không ?

3/ Chế độ thai sản sau khi sinh

Sau khi sinh con và bắt đầu đi làm trở lại nếu sức khỏe của bạn chưa được phục hồi, bạn có thể được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh, thời gian và mức hưởng được quy định cụ thể như sau:

a. Thời gian hưởng chế độ thai sản sau khi sinh

“1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.”

b. Mức hưởng hưởng chế độ thai sản sau khi sinh

“Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.”

Như vậy, với rất nhiều chế độ thai sản mà bạn được hưởng trước, trong và sau khi sinh theo đúng quy định của pháp luật nêu trên, bạn hoàn toàn có thể yên tâm để chăm sóc thai nhi của mình một cách tốt nhất.

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về người lao động dưới 15 tuổi có được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *