Thân nhân người lao động chết do tai nạn lao động được bảo hiểm xã hội chi trả bao nhiêu?

0
Thân nhân người lao động chết do tai nạn lao động được bảo hiểm xã hội chi trả bao nhiêu?

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tại công ty có một công nhân bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong. Công ty đã giải quyết bồi thường cho thân nhân của người lao động. Ngoài ra, tôi muốn hỏi trường hợp này sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả bao nhiêu?

Người gửi: Dương Minh Hoàng

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Luật trực tuyến. Về vấn đề của bạn, Luật trực tuyến xin tư vấn giúp bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật bảo hiểm xã hội 2014;

– Nghị quyết số 27/2016/QH14 Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Thân nhân người lao động chết do tai nạn lao động được bảo hiểm xã hội chi trả bao nhiêu?

Theo Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

“Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.”

Như vậy trường hợp bạn đưa ra, thân nhân người lao động gặp nạn ở công ty bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở tương ứng với số tiền là:

Xem thêm:  Bố mẹ đẻ kết hôn, người lao động có được nghỉ hưởng lương không?

1.300.000 (VNĐ) x 36 (lần) = 46.800.000 (VNĐ)

Trong đó 1.300.000 VNĐ là mức lương cơ sở được quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị quyết số 27/2016/QH14: “10. Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.”

Trên đây là tư vấn của Luật trực tuyến về Thân nhân của người lao động chết do tai nạn lao động được bảo hiểm xã hội chi trả bao nhiêu?. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tuyết Chinh tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *