Thao túng thị trường chứng khoán và quy định pháp luật về cấu thành tội thao túng thị trường chứng chứng khoán.

0
bg01 - Thao túng thị trường chứng khoán và quy định pháp luật về cấu thành tội thao túng thị trường chứng chứng khoán.

Kính chào luật sư! Tôi là một người chơi chứng khoán lâu năm, hiện nay tôi chứng kiến những sự thật nghiệt ngã, gây tổn thất nặng nề cho những người chơi tham gia giao dịch. Tôi cũng bị mất một số tiền tương đối nhiều, nay tôi

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Hình sự của Pháp luật trực tuyến

>>Luật sư tư vấn pháp luật Hình sự,: Yêu cầu tư vấn

Nay tôi muốn nhờ luật sư xem xét một vấn đề như thế này. Ông giám đốc sàn giao dịch đã có hành vi liên tục mua bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa và thời điểm đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường. Tôi biết đây là hành vi này ông ấy trục lợi và ảnh hưởng rất nặng nề đến thị trường chứng khoán. Xin luật sư tư vấn cho tôi liệu hành vi của ông này có đủ để cấu thành tội phạm hay không? Tôi cần luật sư tư vấn trước để tôi rõ và có thể làm căn cứ để đưa vấn đề này ra pháp luật. Xin cảm ơn luật sư!

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Pháp luật trực tuyến. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

A. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật hính sự năm 2015

Luật chứng khoán năm 2006

B. Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Điều 211 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội thao túng thị trường chứng khoán như sau:

“Điều 211. Tội thao túng thị trường chứng khoán

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;

b) Thông đồng với người khác đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;

c) Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường;

d) Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;

đ) Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó;

e) Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên;

c) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3.000.000.000 đồng trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.”

Như vậy, đối với hành vi của Ông giám đốc sàn giao dịch đã có hành vi liên tục mua bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa và thời điểm đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường thì có thể cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán theo điểm c khoản 1 Điều 211 Bộ luật hình sự.

Xem thêm:  Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi trốn tránh nghĩa vụ quân sự không?

Trước khi đi đến các yếu tố cấu thành tội phạm này cần làm rõ khái niệm thao túng thị trường chứng khoán.

1. Khái niệm

Thao túng giá chứng khoán được hiểu là những hành vi sau đây: sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra ra cung, ảnh cầu giả tạo; Tao thông đồng với người khác đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, ăn cung cầu giả tạo; Liên tục mua bán hoặc bán chứng khoán với khối lượng ảnh chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường; Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán; Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm vững vị thế đối với loại chứng khoán đó; sử dụng các phương thức hoặc thực hiện hành vi giao dịch khác để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.

Xem thêm:  Sử dụng trái phép chất ma túy lần đầu bị phạt hành chính bao nhiêu tiền?

2. Các yếu tố cấu thành tội thao túng giá chứng khoán

​​+Mặt khách quan.

Về hành vi vi phạm cần có một trong các hành vi sau đây:

– Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;

– Thông đồng với người khác đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua bán chứng khoán ăn mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;

– Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường;

– Dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;

– Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó.

Xem thêm:  Xác định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi phạm tội giao cấu với trẻ em ?

Dấu hiệu vi phạm khác có một trong các dấu hiệu sau:

– Thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên.

– Hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên.

+Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến hoạt động quản lý giá chứng khoán.

+Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

+Chủ thể

Chủ thể của tội này là bất kỳ người nào, pháp nhân thương mại nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt

+ Đối với cá nhân.

Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành 02 khung, cụ thể như sau:

-Khung một (khung 1).

Có mức phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

-Khung hai (khoản 2).

Có mức phạt tiền từ 2 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

-Hình phạt bổ sung.

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

+Đối với pháp nhân thương mại.

Mức hình phạt của tội phạm này được chia thành 03 khung, cụ thể như sau:

-Khung một (điểm 1).

Có mức phạt tiền từ 2 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng.

-Khung hai (điểm 2).

Có mức phạt tiền từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng.

-Khung ba (điểm c).

Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điều 79 của bộ luật này, thi bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

-Hình phạt bổ sung.

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua: Yêu cầu tư vấn để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Bộ phận tư vấn pháp luật Hình sự – Pháp luật trực tuyến

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *