Thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư

0
Thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư

Tư vấn Thủ tục Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với việc chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Thông tin pháp lý vui lòng liên hệYêu cầu tư vấn để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: Yêu cầu tư vấn

1. Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư/UBND Tỉnh/Thành nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

2. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

Hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp:

– Văn bản đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư;

– Hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:

– Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nước ngoài;

– Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

– Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty Cổ phần;

– Thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của Công ty Hợp danh;

Số lượng hồ sơ nộp:01 bộ hồ sơ

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

– Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc (thông báo cho chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

– Thời gian xem xét – cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Xem thêm:  Cần tư vấn vấn về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập cho các cổ đông công ty?

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng quý khách!

Trân trọng./.

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *