Thủ tục góp vốn bằng ô tô trong công ty TNHH một thành viên?

0
Thủ tục góp vốn bằng ô tô trong công ty TNHH một thành viên?

Thưa Luật sư, cho em hỏi một vấn đề như sau: Công ty em là công ty TNHH một thành viên. Giám đốc em có hai ô tô tải, bây giờ muốn chuyển 2 ô tô đó vào tài sản công ty thì thủ tục chuyển đổi như thế nào? Mong Luật sư giải đáp giúp em. Em xin chân thành cảm ơn. Người gửi: T. T.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của Pháp luật trực tuyến.

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến: Yêu cầu tư vấn

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Pháp luật trực tuyến. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

2. Nội dung phân tích

Luật doanh nghiệp 2014 tại khoản 13, điều 4 quy định:

13. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.

Khoản 1, Điều 36 Luật này quy định:

“ Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;”.

Như vậy, giám đốc bạn muốn góp vốn bằng 2 chiếc ô tô tải – là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu thì cần làm các thủ tục sau đây:

Xem thêm:  Xử lý khi không lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

Thủ tục thực hiện góp vốn như sau:

– Lập biên bản họp hội đồng thành viên để định giá tài sản. Khoản 3 Điều 37 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về định giá tài sản như sau:

“3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh,Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.”

– Lập biên bản tài sản góp vốn của thành viên đó.

Xem thêm:  Thuê hai địa chỉ khác tầng tại một tòa nhà văn phòng thì có cần bổ sung địa điểm kinh doanh không ?

– Đến cơ quan thuế làm tờ khai lệ phí trước bạ.

– Thực hiện chuyển đổi quyền sở hữu ô tô sang cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể giám đốc bạn cần ra phòng công chứng làm thủ tục công chứng việc góp vốn sang tên này. Sau đó, nộp hồ sơ tại phòng Cảnh sát giao thông để hoàn tất thủ tục sang tên.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp – Pháp luật trực tuyến

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *