Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư

0
Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư

Tư vấn thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư là một trong những hoạt động tư vấn của Chúng tôi:

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài – Ảnh minh họa

1. Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân Tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

2. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

1. Hồ sơ trình phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

1.1 – Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án đầu tư;

1.2 – Ý kiến (bằng văn bản) của cơ quan quản lý trực tiếp về chủ trương đầu tư, sự phù hợp về quy hoạch, nội dung dự án, các nhận xét, đánh giá và kiến nghị;

1.3 – Hồ sơ dự án và các văn bản liên quan khác;

2. Số lượng hồ sơ nộp:10 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ gốc (trường hợp cần bổ sung số lượng hồ sơ để gửi các cơ quan xem xét thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo cho Chủ đầu tư biết bằng văn bản).

* Hồ sơ BCNCKT Dự án đầu tư bổ sung, hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm định (nếu có) :

– Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo kết quả thẩm định dự án bằng văn bản để chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt dự án theo quy định.

Xem thêm:  Tư vấn doanh nghiệp về thủ tục lập chi nhánh hạch toán thuế độc lập?

– Số lượng hồ sơ nộp bổ sung:03 bộ trong đó có 01 bộ gốc (trường hợp cần bổ sung số lượng hồ sơ để gửi các cơ quan xem xét thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có trách nhiệm thông báo cho Chủ đầu tư biết bằng văn bản).

3. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

3.1 – Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày làm việc (thông báo cho chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)

3.2 – Thời gian thẩm định dự án đầu tư (từ khi nhận hồ sơ dự án đến khi có thông báo kết quả thẩm định):

– Dự án thuộc nhóm C: 18 ngày làm việc.

– Dự án thuộc nhóm B: 27 ngày làm việc.

– Dự án thuộc nhóm A: 54 ngày làm việc.

3.3 – Thời gian thẩm định dự án đối với dự án phải bổ sung hoàn chỉnh theo thông báo kết quả thẩm định dự án:

– Dự án thuộc nhóm C: 08 ngày làm việc.

– Dự án thuộc nhóm B: 12 ngày làm việc.

– Dự án thuộc nhóm A: 24 ngày làm việc.

3.4 – Thời gian xem xét phê duyệt đầu tư dự án của cấp có thẩm quyền:

– Dự án thuộc nhóm C: 02 ngày làm việc.

– Dự án thuộc nhóm B: 03 ngày làm việc.

– Dự án thuộc nhóm A: 06 ngày làm việc.

Xem thêm:  Thủ tục cấp số nhà mới nhất 2019 ở thành phố Hồ Chí Minh?

Thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn trực tiếp:

BỘ PHẬN LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

————————————

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn xin cấp phép đầu tư;

2. Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư;

3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh;

4. Các dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư trong nước;

5. Tư vấn thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam;

6. Dịch vụ tư vấn Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;

Luật sư Hà Trần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *